Organizator sportu w środowisku wiejskim.

Organizator sportu w środowisku wiejskim.

W roku 2023 w województwie pomorskim program będzie realizowany przez 20 organizatorów, których zadaniem będą:

– organizacja wydarzeń sportowych mających za zadanie stymulowanie aktywności fizycznej w społeczeństwie wiejskim

– organizacja/współorganizacja imprez sportowych związanych z upamiętnieniem ważnych wydarzeń historycznych lub osób, które swoją bohaterską postawą i życiem mogą stanowić dla współczesnych jak i przyszłych pokoleń – np. biegi przełajowe z okazji np: 3 maja, 15 sierpnia, 11-listopada itp.;

– organizacja systematycznych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w różnych sportach;

– pozyskanie wolontariuszy do wspierania działań organizatorów, wychowywanie młodzieży do pracy społecznej w przyszłości – stworzenie sieci osób wspierających działania organizatora;

– współpraca ze szkołami, klubami oraz innymi organizacjami/stowarzyszeniami działającymi na obszarach wiejskich np. KGW, OSP, parafie, rady sołeckie i inne w zakresie tworzenia warunków do udziału całego przekroju społeczeństwa w różnych aktywnych formach ruchu

– zaangażowanie organizacyjne i finansowe jednostek samorządu terytorialnego, oraz innych podmiotów, w tym sponsorów do szerokiej współpracy przy realizacji przedsięwzięć z obszaru sportu powszechnego –promowanie projektu wśród radnych różnych szczebli, w lokalnej prasie i w mediach społecznościowych.

Program realizowany przez Krajowe Zrzeszenie LZS i Wojewódzkie Zrzeszenia LZS ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zadanie realizowane będzie na terenie województwa pomorskiego, w szczególności na terenie powiatów: bytowskiego (gmina Borzytuchom), gdańskiego (Pruszcz Gdański, Suchy Dąb), kartuskiego (Sierakowice, Kartuzy), kościerskiego (gmina Kartuzy), nowodworskiego (gmina Nowy Dwór Gdański), słupskiego (gminy Ustka, Słupsk), puckiego (gminy Puck, Władysławowo), starogardzkiego (gminy Smętowo, Skórcz), sztumskiego (gmina Sztum), tczewskiego (gmina Pelplin) i wejherowskiego (gmina Luzino).