KONKURS

 • Otwarty konkurs na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów – edycja 2024

Zadania przewidziane do realizacji w ramach konkursu:

zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” – łączna kwota dofinansowania 17 mln zł,

zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej – łączna kwota dofinansowania 11 mln zł.

Termin składania wniosków określono do 26.02.2024 r., a ich rozpatrzenie nastąpi do 26.04 2024 r.

 • Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2024 r.

Głównym celem Programu jest tworzenie optymalnych warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym zwiększanie uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej, włączenie w główne nurty życia społecznego oraz wyrównanie szans w dostępie do przestrzeni publicznej w obszarze sportu.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy wysłać wyłącznie w wersji elektronicznej do 26 lutego 2024 r. Rozpatrzenie wniosków nastąpi nie później niż do 22 marca 2024 r.

 • „Patriotyzm musi się łączyć z pamięcią. Tej pamięci chcę oddać cześć.  Ale patriotyzm jest też dla przyszłości. I musimy uparcie go budować.”

11.11. 2009 Lech Kaczyński

ZASADY KONKURSÓW:

Prace plastyczne o tematyce patriotycznej nawiązujące do Narodowego Święta Niepodległości. Kompozycja plastyczna pt:NIEPODLEGŁA POLSKA Jej dziedzictwo w 105 rocznicę odzyskania wolności (1918-2023)Praca musi mieć format A4 .

 1. Technika wykonania pracy: dowolna technika malarska, rysunkowa, graficzna.
 2. Wszystkie prace zgłaszane na konkurs winny być oryginalne, tj. opracowane samodzielnie i nie nagrodzone wcześniej w innych konkursach.

Konkurs fotograficzny pt.” Miejsca Pamięci walk o NIEPODLEGŁĄ 
w jesiennej odsłonie obiektywu.
Uczestnicy wykonują fotografię formatu A4. Zdjęcia mogą być w połysku lub matowe, kolorowe lub czarno-białe. Każdy uczestnik może przekazać jedną fotografię wraz z opisem miejsca na odwrocie (nazwa, miejscowość, ewentualnie gmina i powiat).

 • I Wojewódzki Konkurs Plastyczny pt: Ekoturystyka- plastyczny artysta.

Główne hasło konkursu brzmi: EKOturysta – Plastyczny Artysta

Prace plastyczne w dowolnej technice wykonania (rysunek, malunek, wydzieranka itd.) FORMAT PRAC kartka A-4 pozioma bądź pionowa – mają przedstawiać prawidłowe postawy wobec środowiska przyrodniczego, np.: segregację odpadów, recykling, ekologiczne postawy mieszkańców zwłaszcza podczas wędrówek pieszych, rajdów i wycieczek rowerowych, spływów kajakowych, żeglugi na jeziorach, na zatokach oraz nad otwartym morzem, piękno przyrody Województwa Pomorskiego, efekty zmian w systemie gospodarki komunalnej, pracę ludzi w celu utrzymania czystości i porządku. Do pracy dla uatrakcyjnienia można wykorzystać jakieś elementy (płaskie z oczyszczonych odpadów np. tworzyw sztucznych- jednak z zastrzeżeniem, że nie zniszczą się albo nie ulegną deformacji w czasie przesyłki bądź dostarczania prac na konkurs.

ZASADY KONKURSU I KATEGORIE KONKURSOWE:

Kategoria I – uczniowie z klas I – III szkół podstawowych

Kategoria II – uczniowie z klas IV – VI szkół podstawowych

Kategoria III – uczniowie z klas VII – VIII szkół podstawowych

Kategoria IV – młodzież z szkół ponadpodstawowych – branżowych i średnich.

Kategoria V – uczniowie ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi

Każdy z uczestników konkursu ma prawo do złożenia tylko jednej pracy wykonanej samodzielnie i indywidualnie (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę). Każda szkoła bądź placówka oświatowo – wychowawcza może zgłosić dowolną ilość prac!

 • I Wojewódzki Konkurs Plastyczny pt: TransportEko -przemierzysz województwo pomorskie zdrowo, szybko i daleko.

TransportEKO – przemierzysz województwo pomorskie zdrowo, szybko i daleko

Prace plastyczne w dowolnej technice wykonania (rysunek, malunek, wydzieranka itd.) FORMAT PRAC kartka A-4 pozioma bądź pionowa – mają przedstawiać możliwości ekologicznego transportu zarówno w miejscach zamieszkania jak i podczas dojazdów do pracy, przemierzania Województwa Pomorskiego w celach edukacyjnych, pracowniczych oraz rekreacyjnych i wypoczynkowych. porządku.

ZASADY KONKURSU I KATEGORIE KONKURSOWE:

Kategoria I – uczniowie z klas I – III szkół podstawowych

Kategoria II – uczniowie z klas IV – VI szkół podstawowych

Kategoria III – uczniowie z klas VII – VIII szkół podstawowych

Kategoria IV – młodzież z szkół ponadpodstawowych – branżowych i średnich.

Kategoria V – uczniowie ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi

Każdy z uczestników konkursu ma prawo do złożenia tylko jednej pracy wykonanej samodzielnie i indywidualnie (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę). Każda szkoła bądź placówka oświatowo – wychowawcza może zgłosić dowolną ilość prac!

 • Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Zwycięzców poznamy na Dożynkach Wojewódzkich w Szemudzie

Coroczny konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy organizowanym przez samorząd województwa pomorskiego, to długoletnia tradycja. Nie inaczej będzie w 2023 r. Można już nadsyłać zgłoszenia do konkursu. A o tym, który wieniec okaże się najpiękniejszy dowiemy się 10 września 2023 r. podczas drugiego dnia Święta Plonów – Dożynek Wojewódzkich w Szemudzie.

Termin zgłoszeń upływa 4 września 2023 r.

 • Duże wsparcie dla małych projektów sportowych – rusza Program Mikro Granty

Projekt zakłada wsparcie finansowe dla organizacji sportowych, które nie korzystały dotychczas ze wsparcia środków publicznych lub korzystały z tego wsparcia w niewielkim stopniu. Planowane w ramach Programu Mikro Granty działania mają stanowić uzupełnienie modelu zarządzania projektami sportu powszechnego kierowanymi do małych i średnich podmiotów aktywizujących dzieci i młodzież.

 • Program „prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii

Akademicki Związek Sportowy, jak operator Programu „PROZDROWOTNYCH WAKACYJNYCH PÓŁKOLONII”, przypomina o trwającym naborze wniosków o dofinansowanie organizacji półkolonii. Program finansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, a skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych (stowarzyszenia i fundacje). Jeśli organizujesz półkolonie to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Możesz w prosty sposób uzyskać nawet 4200 PLN dofinansowania – do pięciodniowej półkolonii dla 15 osobowej grupy (liczba grup nie jest ograniczona).

Warunkiem otrzymania maksymalnej kwoty jest realizacja programu ministerialnego składającego się z: – zajęć sportowych (3h dziennie),
– warsztatów dietetycznych (3-4h),
– warsztatów psychologicznych,
– konsultacji fizjoterapeuty,
– dodatkowych atrakcji dla uczestników.

Aby otrzymać środki należy terminowo i zgodnie z instrukcją wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://polkolonie.azs.pl/

Na tej stronie poza generatorem ofert znajdziesz również wszystkie niezbędne informacje.

 • Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2023!

Konkurs zakłada wsparcie wyjazdowych obozów sportowych dla dzieci i młodzieży, organizowanych w okresie od 20 czerwca do 30 września 2023 r. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych powołanych do realizacji zadań – w ramach swojej podstawowej działalności statutowej – w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. do związków stowarzyszeń, stowarzyszeń oraz fundacji, które są zarejestrowane na terenie Polski.

Nabór wniosków realizowany będzie do dnia 31 lipca 2023 r. lub do wyczerpania puli środków przeznaczonej na realizację programu.

Zasady programu wraz z regulaminem znajdziecie na naszej stronie: https://www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje-z-fundacja…/

 • Dobra Drużyna PZU

Zyskaj do 15 tys. dofinansowania dla klubów sportowych, organizacji oraz stowarzyszeń, które czynnie promują aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży do 18 roku życia, nie wyłączając osób z niepełnosprawnością.

https://www.pzu.pl/dobra-druzyna/program-prewencyjny
 • Program Olimpia

1 marca 2023 r. rozpoczął się nabór wniosków do programu wieloletniego pn. „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”. Poznaj warianty wykonawcze hal i założenia programu, na który w latach 2023-2024 rząd przeznaczy 2 mld zł.

Nabór do Programu Olimpia trwa od 1 marca 2023. Wnioski można składać  do 31 marca 2023 r.

 • Programu „Sport dla Wszystkich”

Ruszył drugi nabór wniosków w ramach Programu „Sport dla Wszystkich” na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania sportu wśród różnych grup społecznych i środowiskowych. Budżet drugiego naboru wynosi 70 mln zł .

Wnioski należy składać i przesyłać elektronicznie w terminie do 31 marca 2023 roku. Zostaną rozpatrzone do 31 maja 2023 r.

 • Aktywne Sołectwo Pomorskie na start!

Rusza kolejna edycja konkursu Aktywne Sołectwo Pomorskie. To wyjątkowa okazja żeby zdobyć wsparcia dla sołectw z całego Pomorza. Dzięki dofinansowaniu powstają m.in. place zabaw, boiska czy wiejskie świetlice. Można zyskać nawet do 20 tys. zł.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 17 lutego 2023 r.

 • Otwarty konkurs na dofinansowanie w 2023 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów. Kwota do rozdysponowania w ramach programu wynosi 25 milionów złotych. Więcej informacji na stronie : https://tiny.pl/wc1c8
 • Konkurs Fotograficzny i Plastyczny „11 Listopada – Narodowe Święto Niepodległości”

 • Nagroda Bursztynowego Mieczyka – nabór konkursowy

Szczegóły dotyczące udziału, wzór wniosku zgłoszeniowego i regulamin, dostępne są na stronie :  https://bursztynowymieczyk.pomorskie.pl .

 • KONKURS WIEDZY O PIŁCE NOŻNEJ PRZEPROWADZANEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA „POZNAJ POLSKĘ NA SPORTOWO”