Ubezpieczenie

2024

Pomorskie Zrzeszenie LZS ubezpiecza swoich członków od NNW,
a kadrę, pracowników i wolontariuszy w zakresie ryzyk wynikających z odpowiedzialności cywilnej.

Zapraszamy do ubezpieczenia zawodników przez Pomorskie Zrzeszenie LZS!

Koszt ubezpieczenia zawodnika: 15 zł za osobę!

Możliwość negocjacji stawki przy większej ilości zawodników.

Okres ubezpieczenia: 01.01.2024 – 31.12.2024 r.

UBEZPIECZENI: Członkowie ludowych klubów sportowych (LKS) i ludowych zespołów sportowych (LZS), uczniowskich klubów sportowych (UKS), uczniowsko – ludowych klubów sportowych (ULKS) i innych stowarzyszeń będących członkami zrzeszenia LZS, pod warunkiem przedstawienia oświadczenia potwierdzającego, że dany zawodnik był ubezpieczony.

CZAS OCHRONY: Zakres Ograniczony –  życie sportowe  – treningi, zgrupowania, obozy, zawody, konsultacje itp. z drogą do i z.

ZAKRES TERYTORIALNY: ŚWIAT

UBEZPIECZONE DYSCYPLINY: wszystkie, oprócz MMA i K1

ZAKRES PODSTAWOWY UBEZPIECZENIA:

Rodzaj świadczenia Suma ubezpieczenia
Świadczenie z tytułu śmierci 8 000 zł
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku 1% SU za 1% USZCZERBKU – od SU 8 000 zł
Koszty leczenia/rehabilitacja NIE
Zawal i krwotok śródczaszkowy NIE
Choroby układu mięśniowo – szkieletowego NIE
Leczenie uciążliwe TAK, 80 zł
Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 1 200 zł
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium RP 1 200 zł
Assistance na terenie RP – zakres podstawowy

Ubezpieczenie OC:

  • Ubezpieczyciel: InterRisk TU SA
  • Ochroną ubezpieczeniową objęto: działalność w zakresie upowszechniania sportu, rekreacji i turystyki, organizację imprez sportowych nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, działalność klubów sportowych, organizacja zgrupowań sportowych, OC trenera, instruktora
  • Limit 150 000 zł na jedno zdarzenie i 500 000 zł na wszystkie zdarzenia.

Druki dot. wypadków w roku 2024

Koszt ubezpieczenia zawodnika: 25 zł za osobę!

Możliwość negocjacji stawki przy większej ilości zawodników.

Okres ubezpieczenia: 01.01.2024 – 31.12.2024 r.

UBEZPIECZENI: Członkowie ludowych klubów sportowych (LKS) i ludowych zespołów sportowych (LZS), uczniowskich klubów sportowych (UKS), uczniowsko – ludowych klubów sportowych (ULKS) i innych stowarzyszeń będących członkami zrzeszenia LZS, pod warunkiem przedstawienia oświadczenia potwierdzającego, że dany zawodnik był ubezpieczony.

CZAS OCHRONY: Zakres Ograniczony –  życie sportowe  – treningi, zgrupowania, obozy, zawody, konsultacje itp. z drogą do i z.

ZAKRES TERYTORIALNY: ŚWIAT

UBEZPIECZONE DYSCYPLINY: wszystkie, oprócz MMA i K1

ZAKRES PODSTAWOWY UBEZPIECZENIA:

Rodzaj świadczenia Suma ubezpieczenia
Świadczenie z tytułu śmierci 10 000 zł
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku 1% SU za 1% USZCZERBKU – od SU 10 000 zł
Koszty leczenia/rehabilitacja 1 000 zł
Zawal i krwotok śródczaszkowy TAK
Choroby układu mięśniowo – szkieletowego TAK
Leczenie uciążliwe TAK 100 zł
Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 1 500 zł
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium RP 1 500 zł
Assistance na terenie RP – zakres podstawowy

Druki dot. wypadków w roku 2024