Ubezpieczenie

2023

Pomorskie Zrzeszenie LZS ubezpiecza swoich członków od NNW,
a kadrę, pracowników i wolontariuszy w zakresie ryzyk wynikających z odpowiedzialności cywilnej.

Zapraszamy do ubezpieczenia zawodników przez Pomorskie Zrzeszenie LZS!

Koszt ubezpieczenia zawodnika: 14 zł!

Możliwość negocjacji stawki przy większej ilości zawodników

Okres ubezpieczenia: 01.01.2023 – 31.12.2023 r.

Ubezpieczenie NNW:

  • Ubezpieczyciel: PZU SA
  • Bezimienne
  • Świadczenie z tytułu śmierci     8 000 zł
  • Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku     1% SU za 1% USZCZERBKU – od SU 8 000 zł
  • Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych     1 200 zł
  • Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium RP     1 200 zł

Ubezpieczenie OC:

  • Ubezpieczyciel: InterRisk TU SA
  • Ochroną ubezpieczeniową objęto: działalność w zakresie upowszechniania sportu, rekreacji i turystyki, organizację imprez sportowych nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, działalność klubów sportowych, organizacja zgrupowań sportowych, OC trenera, instruktora
  • Limit 150 000 zł na jedno zdarzenie i 500 000 zł na wszystkie zdarzenia

Druki dot. wypadków w roku 2023