Ubezpieczenie

Pomorskie Zrzeszenie LZS ubezpiecza swoich członków od NNW,
a kadrę, pracowników i wolontariuszy w zakresie ryzyk wynikających z odpowiedzialności cywilnej.

Zapraszamy do ubezpieczenia zawodników przez Pomorskie Zrzeszenie LZS!

  • Suma ubezpieczenia NNW – 8000 zł
  • Ubezpieczenie bezimienne
  • Koszt ubezpieczenia zawodnika: 10 zł!
  • Możliwość negocjacji stawki przy większej ilości zawodników
  • Okres ubezpieczenia: 01.01.2018 – 31.12.2018 r.
  • Wariant ubezpieczenia: uprawianie sportu + droga

 

ROK 2018

Uwaga – nowy druk zgłoszenia szkody – ubezpieczyciel TUiR WARTA S.A.

druk zgłoszenia szkody _NNW

Zgłoszenia szkody należy dokonać w ciągu 7 dni od daty zdarzenia lub po zakończeniu leczenia, jednak nie później niż do trzech lat od daty zaistniałego nieszczęśliwego wypadku.

 

ROK 2017

OWU_NNW
OWU_OC
Jak zgłosić szkodę NNW
Druk zgłoszenia szkody NNW