Ubezpieczenie

Pomorskie Zrzeszenie LZS ubezpiecza swoich członków od NNW,
a kadrę, pracowników i wolontariuszy w zakresie ryzyk wynikających z odpowiedzialności cywilnej.

Zapraszamy do ubezpieczenia zawodników przez Pomorskie Zrzeszenie LZS!

Koszt ubezpieczenia zawodnika: 12 zł!

Możliwość negocjacji stawki przy większej ilości zawodników

Okres ubezpieczenia: 01.01.2020 – 31.12.2020 r.

Ubezpieczenie NNW:

  • Ubezpieczyciel: PZU SA
  • Bezimienne
  • Suma ubezpieczenia: 10000 zł
  • Podstawowe świadczenia: z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci poszkodowanego
  • Dodatkowe świadczenia: zwrot kosztów leczenia do 1000 zł,
    zwrot kosztów naprawy uszkodzonych lub zakupu zniszczonych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych do 1000 zł, dieta szpitalna 50 zł/ dzień

Ubezpieczenie OC:

  • Ubezpieczyciel: InterRisk TU SA
  • Ochroną ubezpieczeniową objęto: działalność w zakresie upowszechniania sportu, rekreacji i turystyki, organizację imprez sportowych nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, działalność klubów sportowych, organizacja zgrupowań sportowych, OC trenera, instruktora
  • Limit 150 000 zł na jedno zdarzenie i 500 000 zł na wszystkie zdarzenia

Druki dot. wypadków w roku 2019


ROK 2018

Druk zgłoszenia szkody – ubezpieczyciel TUiR WARTA S.A.

druk zgłoszenia szkody _NNW

Zgłoszenia szkody należy dokonać w ciągu 7 dni od daty zdarzenia lub po zakończeniu leczenia, jednak nie później niż do trzech lat od daty zaistniałego nieszczęśliwego wypadku.


ROK 2017

OWU_NNW
OWU_OC
Jak zgłosić szkodę NNW
Druk zgłoszenia szkody NNW