Zapraszamy na VII Wojewódzkie Igrzyska Sportowe LZS 25.06.2023r.

Zapraszamy na VII Wojewódzkie Igrzyska Sportowe LZS 25.06.2023r.

REGULAMIN VII WOJEWÓDZKICH IGRZYSK SPORTOWYCH LZS O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NOWY STAW, 25 CZERWCA 2023 r.
1. CELE
• Promocja zdrowego trybu życia mieszkańców wsi i małych miasteczek
woj. pomorskiego,
• Integracja mieszkańców województwa pomorskiego,
• Wyłonienie najbardziej usportowionego samorządu w Województwie Pomorskim,
• Wyłonienie reprezentacji woj. pomorskiego na Ogólnopolskie Igrzyska LZS
w 2023 roku.
• Promocja dorobku sportowców wiejskich spod znaku LZS,
• Edukacja zachowań „Fair Play” w czasie rywalizacji sportowej,
• Uczczenie 50-lecia powstania samorządów gminnych.
2. ORGANIZATORZY
• Pomorskie Zrzeszenie LZS w Gdańsku,
• Urząd Marszałkowski w Gdańsku,
• Urząd Miasta i Gminy w Nowym Stawie,
• Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki
• Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
WSPÓŁORGANIZATORZY
• Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Stawie,
• Starostwo Powiatowe w Malborku,
• Pomorski Związek Piłki Nożnej,
• KS Grom Nowy Staw
• Związek Gmin Pomorskich
• Samorządy biorące udział w Igrzyskach
3. PATRONAT HONOROWY
• Marszałek Województwa Pomorskiego,
• Prezes Krajowego Zrzeszenia LZS,
• Prezes Pomorskiego Zrzeszenia LZS,
• Starosta Powiatu Malborskiego,
• Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Staw,
• Prezes Zarządu Związku Gmin Pomorskich
4. PATRONAT MEDIALNY
• Dziennik Bałtycki,
• Zawsze Pomorze
• Radio Gdańsk,
• TVP 3 Gdańsk.

5. TERMIN I MIEJSCE
1. VII Igrzyska Województwa Pomorskiego Ludowych Zespołów Sportowych odbędą się
25.06.2023r. (niedziela) na obiektach sportowych i rekreacyjnych w Nowym Stawie
ul. Sportowa 5.
2. Początek zmagań sportowych o godz. 10.00. Uroczyste otwarcie z udziałem wszystkich
uczestników i zaproszonych gości o godz. 12.00
3. Igrzyska odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne i ilość zgłoszonych
reprezentacji gminnych oraz zgłoszeń indywidualnych.
6. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURENCJI
• Uzależniony jest od specyfikacji konkurencji, ilości drużyn i zawodników biorących
udział w Igrzyskach.
7. UCZESTNICTWO – ZAPISY

Reprezentacje całych samorządów do dnia 19 czerwca
z podaniem imion i nazwisk uczestników do danych konkurencji. Listy całych
reprezentacji muszą być podpisane i opieczętowane pieczątką Urzędu Gminy/ Miasta.
Zgłoszenia INDYWIDUALNE DRUŻYN I EKIP i ZAWODNIKÓW DO DANYCH
DYSCYPLIN do 19 czerwca włącznie na adres email: p.kondziella@nowystaw.pl wraz
z informacją o dokonanym przelewie wg klucza na konto: KS Grom Nowy Staw:
20 8300 0009 0000 0708 2000 0010 przy przelewie musi być opis za jaką drużynę,
reprezentację jakiej wsi/ gminy, w jakiej dyscyplinie + najlepiej imiona i nazwiska
uczestników
8. DYSCYPLINY I KONKURENCJE
1. Zespołowe Mistrzostwa Pomorza LZS
➢ Piłka nożna mężczyzn – (5 zawodników + 3 rezerwowych)
➢ Koszykówka kobiet – (3 zawodniczki + 1 rezerwowa)
➢ Koszykówka mężczyzn – (3 zawodników + 1 rezerwowy)
➢ Siatkówka plażowa kobiet – (2 zawodniczki)
➢ Siatkówka plażowa mężczyzn – (2 zawodników)
➢ Przeciąganie liny kobiet – (drużyny 5 osobowe),
➢ Przeciąganie liny mężczyzn – (drużyny 5 osobowe),
➢ Baśka kaszubska – (drużyny 4 osobowe) – 5 rundy po 32 rozdania
➢ Kajaki – (drużyny 2-osobowe – kobieta i mężczyzna) dystans około 600 metrów
z nawrotem. Organizator zapewnia kajaki i kapoki. Decyduje czas pokonania dystansu.
Harmonogramy poszczególnych dyscyplin sportu uzależnione będą od ilości drużyn
i zawodników, które zgłoszą się do rywalizacji w danej dyscyplinie. Planowane są rozgrywki
grupowe, a następnie o miejsca w systemie pucharowym.
2. Indywidualne Mistrzostwa Pomorza LZS
1. Wyciskanie ciężarka – panowie – 17,5 kg, lewa lub prawa ręka kategoria do 85 kg, a także
powyżej 85 kg. Panie rywalizując wyciskają ciężarek o wadze 10 kg. w kategoriach
do 70 kg i powyżej 70 kg. Zawodnicy/-czki wyciskają ciężarek w pozycji siedzącej.
2. Konkurs strzelecki dla radnych – strzały na bramkę do unihokeja z odległości
10 metrów – 5 uderzeń.
3. Konkurs rzutowy dla dla burmistrzów/wójtów, (może wystąpić : z-ca wójta/burmistrza,
sekretarz lub skarbnik gminy/miasta – rzut woreczkiem do koła hula hop z odległości
5 metrów,
4. Rzut piłeczką kauczukową do wiadra z odległości 3 metrów dla działaczy sportowych
LZS – może wystąpić zawodnik bądź zawodniczka z danej gminy/miasta
5. Rzut ringo dla Sołtysów na paliki o krzyżak z palikami o wysokości om 25 cm z odległości
3 m.
Każdy celny rzut za 1 punkt. W przypadku równej ilości punktów o kolejności miejsc
decydować będzie dogrywka.6. dojenie sztucznej krowy dla kobiet – członkiń Kół Gospodyń Wiejskich
Zawodniczki mają za zadanie wydojenie krowy w ciągu 1 minuty. Ilość „mleka” decydować
będzie o zajętym miejscu
7. Rzuty gumowcami na odległość – startują zespoły 2-osobowe (kobieta i mężczyzna)
oddają po 2 rzuty – dłuższy będzie oceniany – Suma dłuższych rzutów obojga zawodników
zadecyduje o zajętym miejscu
8. konkurs strzelectwa sportowego – dwubój strzelecki z repliki ASG pistoletu Glock 19
z systemem „Blow-Back” wyposażonego w moduł laserowy, odległość od tarczy: – 15m;
Ilość strzałów : – 5 strzałów próbnych + 5 strzałów ocenianych; dozwolone strzelanie jedno
i oburącz; postawa stojąca; czas na oddanie strzałów próbnych – 3 minuty, czas na oddanie
strzałów ocenianych czas max.5 minut; cel – tarcza TS-2 PSP, oraz repliki karabinka ASG
karabinu HK 416 „BlowBack” wyposażonego w moduł laserowy, Odległość od tarczy 30 m;
5 strzałów próbnych + 10 strzałów ocenianych; dozwolone przyrządy celownicze
mechaniczne(przyrządy celownicze otwarte: muszka – szczerbinka); postawa stojąca; czas
na oddanie strzałów próbnych – 3 minut, czas na oddanie strzałów ocenianych 5 minut; Cel
– tarcza TS-2 PSP Strzelanie indywidualne. Samorząd może zgłosić maksymalnie
po 2 zawodniczki i 2 zawodników. Sprzęt strzelecki zabezpieczają organizatorzy!
9. spacer farmerów – konkurencja dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
Występują drużyny w 3-osobowym składzie w pełnych strojach bojowych. Przenoszą
kolejno worki z piaskiem o wadze, 35, 45, 55 kg na odcinku 25 metrów. Czas wszystkich
zawodników decyduje o zajętym miejscu.
9. WIEK UCZESTNIKÓW / WARUNKI UCZESTNICTWA/KLASYFIKACJA
Zespoły w konkurencjach drużynowych startują w jednolitych strojach.
W igrzyskach uczestniczyć mogą jedynie zawodnicy pełnoletni
– decyduje rocznik 2005 i starsi!! Każdy uczestnik może stratować
maksymalnie w 2 konkurencjach!! Gmina może zgłosić dowolną ilość
drużyn do „Baśki” kaszubskiej – w pozostałych dyscyplinach
drużynowych wprowadzony jest limit do max. DWÓCH drużyn z
terenu Gminy/Miasta!
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA:
1. Za zajęcie miejsc w poszczególnych konkurencjach drużynowych i indywidualnych
zawodnicy będą zdobywali punkty dla reprezentowanej gminy/miasta. Do punktacji
drużynowej zaliczane będą punkty najlepszej drużyny, bądź najlepszego zawodnika
z danej konkurencji.
2. Konkurencje Drużynowe:
Punktacja: I – 20pkt., II – 18pkt., III – 16pkt., IV – 14 pkt., V – 12pkt., VI – 10pkt., VII – 8
pkt., VIII – 6 pkt., IX – 4 pkt., X – 2 pkt., XI i kolejne po 1 pkt.
3. Konkurencje Indywidualne:
W konkurencjach indywidualnych przyznawane będą punkty za zajęcie miejsc odpowiednio:
Punktacja: I – 10pkt., II – 8 pkt., III – 7 pkt., IV – 6pkt., V – 5 pkt., VI – 4 pkt.,
VII – 23, VIII i kolejne po 2 pkt. IX i kolejne po 1 punkcie
11. NAGRODY
• W każdej dyscyplinie indywidualnej i konkurencjach drużynowych, zdobywcy trzech
pierwszych miejsc otrzymają pamiątkowe statuetki i dyplomy oraz nagrody
i upominki zgodnie z możliwościami finansowymi organizatorów.
• 8 NAJWYŻEJ SKLASYFIKOWANYCH reprezentacji gminy/miasta otrzyma pamiątkowe
puchary oraz nagrody w postaci sprzętu sportowego, za miejsca zajęte w końcowej
klasyfikacji igrzysk – zgodnie z możliwościami finansowymi organizatorów.

12. PAKIET STARTOWY ZAWODNIKA
• ciepły posiłek turystyczny – zupa
• woda
• pamiątkowy medal za udział w VII Wojewódzkich Igrzyskach LZS
• trofea i nagrody rzeczowe dla najlepszych
• ubezpieczenie OC i NNW
• los do losowania nagród niespodzianek w czasie trwania Igrzysk
• opieka medyczna
13. HARMONOGRAM – PROSZĘ O EWENTUALNE PROPOZYCJE GODZIN –
DRUŻYNOWE KONKURENCJE PIŁKA + KOSZ+ SIATKA A TAKŻE STRZELECTWO
MUSI RUSZYĆ O 10 RESZTA MOŻE SPOKOJNIE BYĆ ROZGRYWANA W CZASIE
.
• Niedziela, 25.06.2023 r.
• 08:30 10:00 praca biura zawodów – wydawanie pakietów, potwierdzanie list obecności
• 10:00 – rozpoczęcie meczy piłki nożnej.
• 10:00 – rozpoczęcie meczy siatkówki plażowej kobiet i mężczyzn
• 10:00 – rozpoczęcie meczy koszykówki kobiet i mężczyzn
• 10.00 – Baśka – szkoła u. Bankowa 2 (200 metrów od stadionu) – wszelkich informacji
udziela Zbigniew Zwolenkiewicz zbigniewzwolenkiewicz@wp.pl Tel: 601-676-898
• 10:00 – Strzelectwo
• 10:30 – spacer farmerów OSP
• 10:30 – dojenie krowy dla gospodyń z KGW.
• 11:00 – konkurs dla sołtysów
• 11:00 – konkurs dla radnych
• 11:30 – konkurs dla wójtów/burmistrzów
• 11:30 – Konkurs rzutów gumowcem
• 12.00 – przerwa za zmaganiach sportowych UROCZYSTE OTWARCIE IGRZYSK
Z UDZIAŁEM ZAPROSZONYCH GOŚCI – PODSUMOWANIE RYWALIZACJI
SMAORZÓDÓW GMINNYCH I MIEJSKICH W KONKURSIE NA NAJBARDZIEJ
USPORTOWIONY SAMORZĄD LZS W 2022 ROKU
• 12:30 – kajaki
• 13:00 -Wyciskanie ciężarka 17,5 kg mężczyzn i 10 kg kobiet
• 14:00 – przeciąganie liny kobiet i mężczyzn
• 15.00 – losowanie nagród niespodzianek, wręczenie nagród, medali, pucharów
w konkurencjach indywidualnych i drużynowych oraz klasyfikacji generalnej
samorządów
• 16.00 – zamknięcie Pomorskich Igrzysk LZS.
14. OPŁATY WPISOWE
1. Drużyny – reprezentacje gmin/miast, które zgłaszają akces udziału reprezentacji
w Igrzyskach samorządowych wnoszą jedną opłatę – 1000 zł wraz ze zgłoszeniem całej
reprezentacji – max 60 osób
2. Zawodnicy biorący udział w konkurencjach indywidualnych – 25zł od zawodnika (ciężarek,
strzelectwo,
KONKURENCJE
Drużynowe
ILOŚĆ
UCZESTNIKÓW OPŁATA (zł) TERMIN
Piłka Nożna M 8 200 Do 19.06.2022
Koszykówka K 3 75 Do 19.06.2022
Koszykówka M 3 75 Do 19.06.2022
Siatkówka plażowa K 2 50 Do 19.06.2022
Siatkówka plażowa K 2 50 Do 19.06.2022
Przeciąganie liny K 5 125 Do 19.06.2022
Przeciąganie liny M 5 125 Do 19.06.2022
Baśka Kaszubska dowolna 25 / os. Do 19.06.2022
Kajaki (drużyny mieszane) 2 50 Do 19.06.2022KONKURENCJE
Indywidualne
ILOŚĆ
UCZESTNIKÓW OPŁATA (zł) TERMIN
Wyciskanie ciężarka K 1 os. w kat. wagowej 25 Do 19.06.2022
Wyciskanie ciężarka M 1 os. w kat. wagowej 25 Do 19.06.2022
Konkurs strzelecki dla
radnych – strzały na bramkę 1 25 Do 19.06.2022
Konkurs rzutowy dla
burmistrzów/wójtów 1 25 Do 19.06.2022
Rzut piłeczką kauczukową 1 25 Do 19.06.2022
Rzut ringo dla sołtysów 1 25 Do 19.06.2022
Dojenie sztucznej krowy K dowolna 25 / os. Do 19.06.2022
Rzuty gumowcami 2 50 Do 19.06.2022
Strzelectwo sportowe 2 50 Do 19.06.2022
Spacer farmerów dla OSP 3 75 Do 19.06.2022
15.KONTAKT:
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących Pomorskich Igrzysk LZS udzielają:
1. Marek Gałczyński – Dyrektor Wydziału Sportu w Nowym Stawie – 795-548-631
m.galczynski@nowystaw.pl
2. Paweł Kondziella – Prezes KS Grom Nowy Staw – p.kondziella@nowystaw.pl – 693-192-877
3. Jan Trofimowicz – Wiceprezes Pomorskiego Zrzeszenia LZS – jasiu.t@wp.pl – 508-738-161
INFO DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLIN DRUŻYNOWYCH
– PIŁKA NOŻNA – PAWEŁ KONDZIELLA – kontakt powyżej
– PIŁKA SIATKOWA – ZBIGNIEW KOWALSKI – 608-592-566
– KAJAKI – MAREK GAŁCZYŃSKI – kontakt powyżej
– BAŚKA KASZUBSKA – Zbigniew Zwolenkiewicz – 601-676-898
16. DANE OSOBOWE
1. Uczestnik zgłaszający swoją chęć udziału w zawodach sportowych podaje prawdziwe, zgodne
z faktem dane (imię, nazwisko, datę urodzenia i miejsce zamieszkania)
2. Wszystkie podane przez uczestnika dane powinny być zgodne ze stanem faktycznym.
3. Uczestnikowi, podającemu dane osobowe, w każdym czasie przysługuje możliwość zmiany
podanych przez siebie danych osobowych, ich aktualizacji, modyfikacji bądź zgłoszenia
żądania ich usunięcia. Zgłoszenie żądania usunięcia danych powinno zostać przekazane na
adres organizatora.
4. Żądanie usunięcia danych nie wpływa na zgodność z prawem ich przetwarzania przed
momentem żądania ich usunięcia.
17. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1. Każdy uczestnik używający zdjęć lub materiałów graficznych Pomorskich Igrzysk LZS w
mediach społecznościowych musi oznaczyć i otagować organizatora @PomorskiLZS
18. MEDIA
Przebieg zawodów będzie rejestrowany za pośrednictwem zdjęć i nagrań video. Informacje na
temat przebiegu i organizacji zawodu będą pojawiać się w prasie
i mediach społecznościowych (Facebook, Instagram).19. ZMIANA REGULAMINU
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
postanowień niniejszego regulaminu.
2. W przypadku dokonania zmiany postanowień regulaminu, na stronie lzs-pomorski.pl
organizator zamieści informację o zmianie regulaminu, podając moment wejścia tej zmiany
w życie.
3. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu, również
w przypadku ogłoszenia zmiany treści regulaminu.
20. IMPREZY TOWARZYSZĄCE
Organizatorzy przygotowują gastronomię z potrawami regionalnymi, a także piwne parasole.