Szkolenie organizatorów – animatorów sportu

Szkolenie organizatorów – animatorów sportu

W dniach 3-4 października na obiektach GOSRiT w Luzinie odbędzie się  Szkolenie organizatorów-animatorów sportu LZS. Do udziału w nim zapraszamy członków klubów sportowych zrzeszonych w Pomorskim LZS.

Informację i zapisy: p_klecha_gosrit@luzino.pl

Uczestnicy kursu po jego zakończeniu otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu  oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy przedmedycznej.

W trakcie kursu oprócz wymiany doświadczeń jego uczestnicy otrzymają wiedzę z  zakresu:

– organizacji imprez i zajęć sportowych,

– pierwszej pomocy przedmedycznej

– źródeł finansowania zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży

– mechanizmów uzależnień w tym przeciwdziałanie uzależnieniom , patologiom i agresywnym zachowaniom  poprzez organizację aktywności sportowej

– nowych propozycji organizacji zajęć sportowo rekreacyjnych

– zakładania i prowadzenia stowarzyszeń sportowych w tym nowych jednostek organizacyjnych LZS

– działania organizacyjnych struktur krajowych i wojewódzkich sportu w tym LZS

Poniżej przedstawiamy plan szkolenia. Serdecznie zapraszamy!! Ilość miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

Sobota 3.10.2015

g. 8.309.00 przyjazd uczestników- serwis kawowy

g. 9.3011.00 przedstawienie założeń programu Organizator Sportu Dzieci i Młodzieży prowadzący mgr.  PIOTR KLECHA

g. 11.0013.00 Kurs Pierwszej Pomocy przedmedycznej1 panel, prowadzący ROBERT ŻÓŁTOWSKI ratownik medyczny

g. 13.0014.00 Obiad

g. 14.0016.00 Mecz o mistrzostwo IV Ligi : Wiked/GOSRiT LuzinoStolem Gniewino:

– zapoznanie się z dokumentacją niezbędną do organizacji meczu

– wizytacja organizacji zawodów piłkarskich

g. 16.3018.30 Źródła finansowania sportu dzieci i młodzieży FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

g. 19.00kolacja, integracja, nocleg

Niedziela 4.10.2015

g. 8.009.00 śniadanie

g. 9.00-11.00 Kurs Pierwszej Pomocy przedmedycznej2 panel zakończony zaświadczeniem, ROBERT ŻÓŁTOWSKI ratownik medyczny

g. 11.0013.00 Propozycje nowych zajęć sportowo-rekreacyjnych RAFAL FREITAG ekspert Animator na Boisku Orlik

g. 13.00-15.30 Zarys informacji z profilaktyki uzależnień mgr. PIOTR KLECHA

g. 15.30- obiad, zakończenie kursu oraz wręczenie certyfikatów

PIOTR KLECHA GOSRiT LUZINO