Przypomnienie o składkach

Przypomnienie o składkach

Przypominamy o obowiązku opłacania składek członkowskich przez kluby zrzeszone w LZS. Opłacenie składki jest warunkiem koniecznym m.in. do dopuszczenia członków klubu do udziału w imprezach organizowanych przez Zrzeszenie oraz do uzyskania dofinansowania na imprezy ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego. Zachęcamy do wpłat przed końcem czerwca, ponieważ do tego czasu obowiązuje o połowę niższa stawka!

Pragniemy również poinformować, że kluby należące do Pomorskiego Zrzeszenia LZS mogą skorzystać z grupowego ubezpieczenia NNW + OC w bardzo korzystnej cenie – więcej informacji na ten temat można uzyskać w Biurze Pomorskiego Zrzeszenia LZS – dane kontaktowe dostępne na stronie.