Przedłużenie naboru wniosków na realizację zadania pn. „Organizator sportu w środowisku wiejskim”.

Przedłużenie naboru wniosków na realizację zadania pn. „Organizator sportu w środowisku wiejskim”.

Decyzją Zarządu RG KZ LZS z dnia 28 lutego 2023 r., na wniosek Centralnej Komisji ds. zadania pn. „Organizator sportu w środowisku wiejskim” o realizacji programu od dnia 1 kwietnia 2023 roku, przedłuża się nabór wniosków do programu do 7 marca 2023 r. Wnioski w formie elektronicznej i papierowej powinny być złożone we właściwym terytorialnie biurze Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS do dnia 7 marca br. do godziny 16:00. Komisje Wojewódzkie dokonają oceny złożonych wniosków i w terminie do 10 marca br. złożą komplet dokumentów do biura KZ LZS w Warszawie. Komisja Centralna odbędzie posiedzenie kwalifikujące wszystkie złożone wnioski w terminie do 16 marca 2023 r. Wnioski złożone przed 28 lutego 2023 zachowują ważność.