Powszechny spis rolny – spisz się po mistrzowsku!

Powszechny spis rolny – spisz się po mistrzowsku!

Powszechny Spis Rolny 2020 jest obowiązkowy dla rolników, ale dotyczy nas wszystkich!

Realizacja spisu rolnego jest ważna i dla nas, i dla Pomorskiego Zrzeszenia LZS, które jest blisko mieszkańców wsi i wspiera ich, krzewiąc kulturę fizyczną, sport i rekreację fizyczną, turystykę i inne formy aktywnego wypoczynku. Dane ze spisu posłużą do opracowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. Dostarczą informacji o sytuacji społecznej, demograficznej i ekonomicznej rolników oraz o prowadzonej produkcji rolnej.

Trwający właśnie spis rolny pokaże, jak bardzo zmieniła się polska wieś przez ostatnie 10 lat.

Aby się spisać wystarczy wejść na http://spisrolny.gov.pl i wypełnić formularz.

#LiczySięRolnictwo #spiszmysięjaknarolnikówprzystało #spiszmysiępomistrzowsku #lzs #rolnictwo #spisrolny