Oferta organizacji imprezy centralnej w roku 2021

Oferta organizacji imprezy centralnej w roku 2021

Szanowni Przewodniczący Wojewódzkich Zrzeszeń LZS,
Planujemy kalendarz sportowy Krajowego Zrzeszenia LZS na rok 2021. Z tego powodu, prosimy o nadsyłanie zgłoszeń ofertowych na załączonym wzorze oferty na organizację imprez mistrzowskich – według kalendarza z 2020 roku.
Termin przesyłania ofert upływa 30 listopada br.