1% Podatku na dowolny klub LZS

1% Podatku na dowolny klub LZS

Przypominamy, że 1% podatku można przekazać na dowolny
klub LZS przekazując go przez Pomorskie Zrzeszenie LZS 
na numer KRS 0000748679,
w pozycji Cel Szczegółowy na jaki ma być przekazany 1% wpisując nazwę sekcji, drużyny, miejscowości – ważne, żeby można było ustalić, którego klubu dotyczy wpłata.

Więcej informacji: https://lzs-pomorski.pl/przekaz-swoj-1/