1.cześć Wystawy z okazji 75-lecia LZS na Pomorzu.

1.cześć Wystawy z okazji 75-lecia LZS na Pomorzu.

30 kwietnia 2021 nieoficjalnie otworzyliśmy na Hali Widowiskowo – Sportowej w Luzinie 1.cześć Wystawy z okazji 75-lecia LZS na Pomorzu. Pierwszymi Gośćmi była grupa Działaczy Łódzkiego Zrzeszenia LZS z Markiem Mazurem Z-cą Przewodniczącego Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS na czele! Goście przywieźli i przekazali pamiątki sportowe, trofea sportowe z różnych części Województwa Łódzkiego…To co przed rokiem wydawało się pomysłem z kosmosu… dzięki wsparciu i zaangażowaniu wielu ludzi dobrej woli, kolejnych pokoleń działaczy LZS jest w końcowej fazie realizacji. W imieniu Zarządu Pomorskiego Zrzeszenia LZS a zwłaszcza pomysłodawcy i koordynatora działań Jana Trofimowicza dziękujemy za wszelką pomoc, przekazane pamiątki i wyrazy wsparcia. Nadal czekamy na wszelkiego rodzaju pamiątki, które wzbogacą zbiory a w niedalekiej przyszłości będą eksponowane w 1. w Polsce Muzeum Sportu Wiejskiego pod auspicjami LZS. Wojewódzkie Zrzeszenie LZS przekazało także darowiznę w wysokości 255 zł na poczet powstającej wystawy …