Zapraszamy 31 maja 2023 roku do udziału w bezpłatnej konferencji pt.: Profilaktyka wtórna. Jak uniknąć niesamodzielności?

Zapraszamy 31 maja 2023 roku do udziału w bezpłatnej konferencji pt.: Profilaktyka wtórna. Jak uniknąć niesamodzielności?

Zarząd Związku Stowarzyszeń Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” oraz Samorząd Województwa Pomorskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Gdańsku serdecznie zapraszają do udziału w bezpłatnej konferencji pt.: PROFILAKTYKA WTÓRNA. JAK UNIKNĄĆ NIESAMODZIELNOŚCI?

Celem konferencji jest prezentacja korzyści zdrowotnych i ekonomicznych wynikających z tworzenia i realizacji programów profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców woj. pomorskiego, zachęcenie samorządów do samodzielnego tworzenia programów profilaktycznych oraz przekazanie praktycznych wskazówek do przygotowania regionalnych programów profilaktyki zdrowotnej na przykładzie wybranych zagadnień z trzech obszarów chorobowych tj.: uroonkologii, ginekologii onkologicznej oraz diabetologii. Wybrano te trzy obszary z uwagi na zwiększającą się stale liczbę diagnozowanych pacjentów onkologicznych i diabetologicznych, co dodatkowo pogłębiła jeszcze pandemia koronawirusa. Organizatorom zależy szczególnie aby uczestnicy konferencji poznali korzyści wynikające z odpowiednio szybkiej diagnostyki tych chorób, czemu służyć mogą właśnie dobrze przygotowane i wdrożone programy profilaktyczne.

Konferencja odbędzie się w trybie stacjonarnym 31 maja 2023 r. (środa). Rozpoczęcie konferencji planowane jest na godz. 9:00, a zakończenie konferencji na godz. 13:40.
Wydarzenie będzie miało miejsce w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku.

Warunkiem udziału w konferencji jest wcześniejsza rejestracja pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeT8D8PWTv-xj-aMqIYal6XMMijXVnzlUNGm71bTdUPPbHpkg/viewform