Zachęcamy do udziału w programie Certyfikacji Szkółek Piłkarskich.

Zachęcamy do udziału w programie Certyfikacji Szkółek Piłkarskich.

1 września rozpocznie się proces aplikacyjny do Programu Certyfikacji na rok 2023. Będą mogły do niego przystąpić wszystkie zainteresowane szkółki.

Rok 2022 to w Programie Certyfikacji rok dużych zmian. Po tym jak wiosną zdecydowano o utworzeniu czwartego poziomu certyfikatu – zielonego – przeznaczonego przede wszystkim dla mniejszych, lokalnych szkółek, teraz, przed rozpoczęciem nowego procesu aplikacyjnego, zdecydowano o wprowadzeniu kilku znaczących modyfikacji, w tym nowego regulaminu oraz kryteriów rekrutacji.

https://www.facebook.com/PomorskiZwiazekPilkiNoznej/photos/a.310008382472542/2472815122858513/