XIX Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia LZS

XIX Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia LZS

27 listopada w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbył się XIX Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia LZS.

Nowym Prezesem Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS został Mieczysław Kazimierz Baszko!

Przewodniczącą Głównej Komisji Rewizyjnej została Katarzyna Choroś.

Rada Główna KZ LZS składa się z 17 osób, razem z Prezesem:

Mieczysław Baszko – podlaskie

Andrzej Cywiński – dolnośląskie

Jerzy Wysocki – kujawsko – pomorskie

Józef Poterucha – lubelskie

Ryszard Chustecki – lubuskie

Marek Mazur – łódzkie

Jacek Kucybała – małopolskie

Mirosław Adam Orliński – mazowieckie

Anna Kocińska – Scholz – opolskie

Józef Krzywonos – podkarpackie

Jan Zalewski – podlaskie

Piotr Klecha – pomorskie

Jacek Staniewski – śląskie

Jerzy Kula – świętokrzyskie

Waldemar Buszan – warmińsko mazurskie

Krzysztof Piasek – wielkopolskie

Tomasz Paciejewski – zachodniopomorskie

Głowna Komisja Rewizyjna składa się z 7 osób, w tym Przewodnicząca i ukonstytuowała się następująco:

Katarzyna Choroś – mazowieckie

Zdzisław Wawrzewski – łódzkie

Wiceprzewodniczący Stanisław Ratajczak – wielkopolskie

Wiceprzewodniczący Anna Kasprzyk – opolskie

Sekretarz Mieczysław Gwiazda – dolnośląskie

Janusz Wilczek – lubelskie Członek

Grzegorz Garbaciak – śląskie Członek