Wyrazy szczerego współczucia składają działacze i pracownicy PZ LZS