Umowa o współpracy z Polską Federacją Nordic Walking

Umowa o współpracy z Polską Federacją Nordic Walking

Umowa o współpracy z Polską Federacją Nordic Walking została podpisana w siedzibie PFNW w Wejherowie. W imieniu LZS porozumienie podpisał Piotr Klecha – prezes PZ LZS oraz Jan Trofimowicz – wiceprezes. Ze strony PFNW porozumienie podpisał prezes Olgierd Bojke. Umowa otwiera nowe możliwości w zakresie wspólnego ubezpieczenia klubów, podejmowania grantów krajowych i zagranicznych, realizacji projektów z zakresu sportu powszechnego. Szczególne zainteresowanie wzbudza projekt muzeum sportu wiejskiego w Luzinie realizowany wraz muzem sportu w Warszawie. Wszak pierwsze szlaki Nordic Walking powstały na Kaszubach… Zaczynamy wspólny marsz.