Ubezpieczenie NNW i OC na rok 2024!

Ubezpieczenie NNW i OC na rok 2024!

Zapraszamy do ubezpieczenia zawodników przez Pomorskie Zrzeszenie LZS w tym roku postanowiliśmy rozszerzyć swoje ubezpieczenie o jeszcze jedną opcję 15zł/os. lub 25zł/os. Oferta poniżej.

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW PZU SPORT SKŁADKA 15/osobę zł

OKRES UBEZPIECZENIA: 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

UBEZPIECZENI: Członkowie ludowych klubów sportowych (LKS) i ludowych zespołów sportowych (LZS), uczniowskich klubów sportowych (UKS), uczniowsko – ludowych klubów sportowych (ULKS) i innych stowarzyszeń będących członkami zrzeszenia LZS, pod warunkiem przedstawienia oświadczenia potwierdzającego, że dany zawodnik był ubezpieczony.

CZAS OCHRONY: Zakres Ograniczony –  życie sportowe  – treningi, zgrupowania, obozy, zawody, konsultacje itp. z drogą do i z.

ZAKRES TERYTORIALNY: ŚWIAT

UBEZPIECZONE DYSCYPLINY: wszystkie, oprócz MMA i K1

ZAKRES PODSTAWOWY UBEZPIECZENIA:

Rodzaj świadczeniaSuma ubezpieczenia
Świadczenie z tytułu śmierci8 000 zł
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku1% SU za 1% USZCZERBKU – od SU 8 000 zł
Koszty leczenia/rehabilitacjaNIE
Zawal i krwotok śródczaszkowyNIE
Choroby układu mięśniowo – szkieletowegoNIE
Leczenie uciążliweTAK, 80 zł
Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych1 200 zł
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium RP1 200 zł
Assistance na terenie RP – zakres podstawowy

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW PZU SPORT SKŁADKA 25 zł/osobę

OKRES UBEZPIECZENIA: 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

UBEZPIECZENI: Członkowie ludowych klubów sportowych (LKS) i ludowych zespołów sportowych (LZS), uczniowskich klubów sportowych (UKS), uczniowsko – ludowych klubów sportowych (ULKS) i innych stowarzyszeń będących członkami zrzeszenia LZS, pod warunkiem przedstawienia oświadczenia potwierdzającego, że dany zawodnik był ubezpieczony.

CZAS OCHRONY: Zakres Ograniczony –  życie sportowe  – treningi, zgrupowania, obozy, zawody, konsultacje itp. z drogą do i z.

ZAKRES TERYTORIALNY: ŚWIAT

UBEZPIECZONE DYSCYPLINY: wszystkie, oprócz MMA i K1

ZAKRES PODSTAWOWY UBEZPIECZENIA:

Rodzaj świadczeniaSuma ubezpieczenia
Świadczenie z tytułu śmierci10 000 zł
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku1% SU za 1% USZCZERBKU – od SU 10 000 zł
Koszty leczenia/rehabilitacja1 000 zł
Zawal i krwotok śródczaszkowyTAK
Choroby układu mięśniowo – szkieletowegoTAK
Leczenie uciążliweTAK 100 zł
Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych1 500 zł
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium RP1 500 zł
Assistance na terenie RP – zakres podstawowy