Oficjalne podpisanie umowy użyczenia budynku w celu tworzenia Pierwszego w Polsce MUZEUM SPORTU WIEJSKIEGO.

Oficjalne podpisanie umowy użyczenia budynku w celu tworzenia Pierwszego w Polsce MUZEUM SPORTU WIEJSKIEGO.

Dziś tj. 26 listopada w Urzędzie Gminy Puck przedstawiciele Pomorskie Zrzeszenie LZS Prezesi Piotr Klecha i Jan Trofimowic podpisali wraz z Tadeusz Puszkarczuk Wójt Gminy Puck umowę, na mocy której Gmina Puck Gmina Puck użycza na rzecz Pomorskiego Zrzeszenia LZS pomieszczenia w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Łebczu w Gminie Puck w celu tworzenia Pierwszego w Polsce MUZEUM SPORTU WIEJSKIEGO pod auspicjami Pomorskiego LZS. Podczas spotkania roboczego w Luzinie Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego również zadeklarował swoje wsparcie dla pomysłu. Jako przedstawiciele Pomorskiego Zrzeszenia LZS dziękujemy Włodarzom Gminy Puck, Radnym Rady Gminy Puck za zaufanie i liczymy, że wraz z w/w przy wsparciu oddanych działaczy LZS z Gminy Puck, m.in: Waldemaa Płomieni, Teresy Jaskułka, Wiesława Oberzig, Jerzego Tkaczyk, Ireny Renusz, Brunona Ceszke, Józefa Białk, i wielu innych uda się pomysł wcielić w życie… Warto nadmienić, że właśnie Gmina Puck ma od wielu lat niezmiennie najsilniejsze terenowo struktury LZS, pięknie układa się współpraca z samorządem a także z LKS Ziemi Puckiej Puck a także z Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki … to daje wymierne efekty… Warto dodać najliczniejsze grono kół KGW w Gminie Puck w skali Województwa i pewnie najliczniejszą sieć jednostek OSP na terenie Gminy… A zatem KROK MILOWY UCZYNIONY …Zapraszamy WSZYSTKICH SPORTOWCÓW, DZIAŁACZY, TRENERÓW, KIBICÓW, SPONSORÓW, SAMORZĄDOWCÓW A TAKŻE INNYCH MOŻNYCH TEGO ŚWIATA ORAZ LUDZI DOBREJ WOLI…. WSPÓLNIE OCALAJMY PIĘKNĄ HISTORIĘ LZS – przywracajmy i w ciekawy sposób przedstawmy Sylwetki i osiągnięcia kolejnych pokoleń, pokażmy, że to właśnie LZS-y miały i mają nadal wielki wpływ i kulturotwórczą rolę na życie mieszkańców z terenów wiejskich i małych miast. Trzeba przypomnieć, że kultura fizyczna a wraz z nią rekreacja i turystyka, są częścią kultury ogólnonarodowej… dobrem wspólnym – ponadczasowym i ponad podziałami politycznymi…