Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe ogłasza nabór wniosków na realizację zadania pn. „Organizator sportu w środowisku wiejskim”.