Instrukcja postępowania przy zgłaszaniu szkody NNW na rok 2021

Instrukcja postępowania przy zgłaszaniu szkody NNW na rok 2021

Do likwidacji szkody niezbędne są dokumenty: 

1. Druk zgłoszenia szkody i oświadczenia

– druk szkody powinien być potwierdzony przez Pomorskie Zrzeszenie LZS oraz Klub, którego Poszkodowany jest zawodnikiem 
– numer rachunku bankowego do wypłaty świadczenia wskazany pisemnie przez opiekuna prawnego, w razie braku posiadania rachunku bankowego należy wskazać nazwę i adres banku, do którego ubezpieczyciel powinien przekazać świadczenie. 

2. Legitymacja członkowska ważna w dniu zdarzenia (jeżeli jest wystawiana przez Klub) 

3. Dokumenty potwierdzające okoliczności wypadku np.: oświadczenie trenera/innego pracownika klubu sportowego, protokół powypadkowy lub sprawozdanie z meczu. 

4. Komplet dokumentacji medycznej 
– dokument z udzielenia pierwszej pomocy medycznej, 
– dokumentacja medyczna z kontynuacji leczenia wraz z wynikami badań, 
– faktury dotyczące kosztów leczenia, 
– faktury za nabycie lub naprawę protez i środków pomocniczych (ortezy), 
– informacja o zakończonym leczeniu (łącznie z ewentualną rehabilitacją). 

Proszę o przesyłanie skanów zgłoszenia do potwierdzenia przez Pomorskie Zrzeszenie LZS na maila: pomorskielzs@wp.pl

a następnie kompletu wyżej wymienionych dokumentów (1 mail do 20 MB) w celu zgłoszenia szkody na maila: szkody@mentor.pl 

Po zarejestrowaniu szkody przez PZU, zostanie nadany nr, który zostanie przekazany do Poszkodowanego –  proszę o nr telefonu i adres e-mail (prywatny lub Klubu) w formularzu zgłoszenia szkody.