II Edycja programu „KLUB”

II Edycja programu „KLUB”

Program „KLUB” to bezpośrednie wsparcie lokalnych środowisk sportowych, wzmocnienie funkcjonowania klubów sportowych – centrów aktywności fizycznej oraz miejsc identyfikacji i kształcenia talentów sportowych. Dofinansowanie może pozyskać każdy klub sportowy działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Kwota dofinansowania wynosi 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych i 15 tys. zł dla wielosekcyjnych.

W tym roku na program KLUB Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło rekordową kwotę 30 mln zł.
Pozwoli to na dofinansowanie blisko 3 tys. klubów w całej Polsce!

Wnioski do tegorocznej edycji Programu „KLUB” można składać do 21 kwietnia 2017 r. tutaj:

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/1980,Minister-Sportu-i-Turystyki-oglasza-nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2017-roku-pro.html