Uchwały w sprawie przynależności do Pomorskiego Zrzeszenia LZS