XVIII Biegi Uliczne „Wokół Ołtarza Papieskiego” – Sierakowice

XVIII Biegi Uliczne „Wokół Ołtarza Papieskiego” – Sierakowice

„Jan Paweł II orędownikiem życia rodziny w trzeźwości”
– „Promieniowanie Ojcostwa”

Gminny  Klub  Sportowy Sierakowice w dniu  14.10.2018 roku przy współpracy Gminnego   Ośrodka  Kultury w Sierakowicach , Ochotniczej  Straży Pożarnej w Sierakowicach, Parafii  pw. Św. Marcina w Sierakowicach,  ZHP w Sierakowicach oraz PZ LZS zorganizował już po raz  XVIII Biegi Uliczne Wokół Ołtarza Papieskiego – Sierakowice 2018.

Impreza dofinansowana przez Gminę Sierakowice  oraz Samorząd Województwa Pomorskiego 

Biegi zostały zorganizowane jak  sama nazwa mówi wokół  Ołtarza Papieskiego ulicami Cmentarną,   Piwną, Księdza Łosińskiego, Piwną  , Ceynowy i Parkową  w  Sierakowicach.  Łącznie 10 biegów zostało podzielone na  osiem kategorii wiekowych takich jak :

           1 –  bieg dzieci / 7-8 lat/ do II klasy włącznie

           2 –  bieg dziewcząt do IV klasy / do 10 lat /

           3 –  bieg chłopców do IV klasy / do 10 lat /

           4 –  bieg dziewcząt do VI klasy / do 12 lat /

           5 –  bieg chłopców do VI klasy / do 12 lat /

           6 –  bieg dziewcząt szkół gimnazjalnych  / do 16 lat /

           7 –  bieg chłopców szkół gimnazjalnych  / do 16lat /

           8 –  bieg główny kobiet powyżej 16 lat – bieg główny mężczyzn powyżej 16 lat

W   kategorii   dzieci  do   8 lat –  dziewcząt i chłopców  łącznie   wystartowało  91 zawodniczek i zawodników 
z których najlepszymi okazali  się :
Dziewczęta :  1. Nadia Olszewska – Mirachowo, 2. Weronika Cybula –  Tuchlino,3. Emilia Herman – Szczenurze
Chłopcy      :  1. Jacek Lodziński- Szczenurze2. Tymoteusz Czaja- Tuchlino,3. Fabian Strongowski-Mirachowo
– 2 –
W kategorii chłopcy i dziewczęta do  10 lat   łącznie  wystartowało 88  zawodniczek   i    zawodników   z których najlepszymi okazali się :
Dziewczęta  : 1. Zofia Dawidowska – Ostrzyce, 2. Zuzanna Pobudkiewicz – Szczenurze, 3. Agata Wolska- Tuchlino
Chłopcy       : 1. Krystian Regliński – Borucino, 2.  Reiter Przemysław – Sierakowice, 3. Jonatan Jażdżewski  – Lębork
W kategorii   chłopcy  i  dziewczęta do 12 lat   łącznie wystartowało 41 zawodniczek  i zawodników   z    których   najlepszymi okazali się :
Dziewczęta : 1.Oliwia Herman – Szczenurze, 2. Natalia Waleśkiewicz – Szczenurze, 3. Michaela Gilmajster – Sierakowice
Chłopcy      : 1. Mateusz Buśko – Szczenurze, 2.  Miłosz Manikowski –  Borzytuchom, 3. Dominik Zwara – Sierakowice
W kategorii  chłopcy  i  dziewczęta do 16 lat łącznie wystartowało  21 uczestniczek i uczestników z    których  najlepszymi   okazali   się  :
Dziewczęta : 1.  Julia Mikołajewska – Banino, 2. Oliwia Chmurzyńska – Stężyca, 3. Weronika Śmiechowska – Szczenurze
Chłopcy     : 1.  Krzysztof Różnicki –  Sierakowice, 2. Filip Lewandowski –  Lębork, 3.  Marcel Papke –  Szczenurze
W  kategorii bieg główny kobiet i mężczyzn łącznie wystartowało 34 zawodniczek i zawodników   z    których   najlepszymi okazali się :
w kategorii kobiet :1. Ewelina  Paprocka –  Obliwice, 2. Julia Dios –  Żukowo, 3. Katarzyna Pobłocka – Lębork, 
w kategorii mężczyzn :  1.  Patryk Błaszczyk –  Ustka,     2. Adam Głogowski – Gdynia,  Mateusz Kaczmarek –
                                     Rakoniewice
Mimo niedogodnych warunków atmosferycznych Łączna  ilość wszystkich uczestników biegów ulicznych wyniosła  aż  275  zawodniczek  i  zawodników   w  wieku od 2 lat Bruno Nowicki –  Malczyce do  – 43 lat.

Po  zakończonych  biegach  poszczególnych   kategorii   wiekowych zwycięzcą wręczono nagrody finansowe, rzeczowe ,medale, dyplomy oraz najmłodszym uczestnikom, pamiątkowe medale za uczestnictwo w XVIII Biegach Papieskich oraz poczęstowano  drożdżówką , słodyczami wszystkich uczestników   jak   i   obecnych  na   biegach  kibiców.  Zawody te dały szansę spędzenia wolnego czasu w sposób czynny zawodnikom jak i cały rodzinom natomiast dla   publiczności   zwłaszcza rodziców  wielu   sportowych   emocji   i wrażeń.   Zapewniono  promocję Gminy Sierakowice  oraz  Pomorskiego  Zrzeszenia LZS – dotacja z Samorządu Województwa Pomorskiego –  które dotowały zorganizowane biegi uliczne.

                                                                                                                               Waldemar Formela