19. Polsko-Niemiecka Konferencja Partnerska Klubów i Związków Sportowych, 01.04.-03.04.2022 w Berlinie

19. Polsko-Niemiecka Konferencja Partnerska Klubów i Związków Sportowych, 01.04.-03.04.2022 w Berlinie

19. Polsko-Niemiecka Konferencja Partnerska Klubów i Związków Sportowych, 01.04.-03.04.2022 w Berlinie

Drogie Przyjaciółki, Drodzy Przyjaciele Sportu,

razem z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży (PNWM) i Akademickim Związkiem Sportowym (AZS) zapraszamy organizatorki i organizatorów polsko-niemieckiej sportowej wymiany młodzieży na Konferencję Partnerską.

W 2021r. konferencja partnerska w formule stacjonarnej (z powodu pandemii) została tuż przed rozpoczęciem odwołana i mogliśmy spotkać się tylko online.  W 2022 roku chcielibyśmy jednak ponownie zaplanować nasze przedsięwzięcie face-to-face. W związku z tym wznawiamy nasze plany, dotyczące wspólnej konferencji w Berlinie i mamy wielką nadzieję, że uda się ją zrealizować w 2022r. roku zgodnie z planem.

Termin:                              01.04. do 03.04.2022   (przyjazd w piątek do godz. 17.00, wyjazd w niedzielę od godz. 12:30)

Miejsce konferencji:      Jugendgästehaus des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM) Berlin/

Dom Spotkań Młodzieży Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Młodych YMCA w Berlinie

Adres:                                 Karl-Heinrich-Ulrichs-Str. 10

                                            10787 Berlin

                                            www.cvjm-jugendgaestehaus.de

Cele i program:

Bogaty program konferencji obejmuje aktualne informacje i zagadnienia polsko-niemieckiej sportowej wymiany młodzieży. W ujęciu teoretycznym i praktycznym przedstawimy konkretne wskazówki, w jakiej formie i jakimi metodami kształtować programy wymiany, a także, jakie są warunki otrzymania dotacji. Chcielibyśmy, aby nasze spotkanie przyczyniło się do podniesienia jakości polsko-niemieckiej sportowej wymiany młodzieży. Równocześnie przedstawicielki i przedstawiciele klubów i związków sportowych będą mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów.

Program konferencji przesyłamy w załączeniu. Zaplanowaliśmy trzy warsztaty tematyczne:

– zapobieganie przemocy na tle seksualnym na spotkaniach młodzieży

– sport i język

– zarządzanie projektami i kształtowanie programów wymiany.

Ponadto przedstawimy możliwość składania wniosków online za pomocą potralu OASE oraz poinformujemy o kryteriach i warunkach udzielania dotacji na projekty polsko-niemieckiej wymiany młodzieży.

Grupa docelowa:

Konferencja przeznaczona jest dla przedstawicielek i przedstawicieli klubów i związków sportowych, pracownic i pracowników merytorycznych oraz animatorek i animatorów wymiany z Polski i Niemiec. Zaproszenie dotyczy w równej mierze osób doświadczonych jak i tych, którzy dopiero niedawno zainteresowali się polsko-niemiecką wymianą młodzieży. Zapraszamy serdecznie również przedstawicielki i przedstawicieli tych organizacji, które jeszcze nie mają partnerów do współpracy, ale planują wymiany w przyszłości.

Nie jest konieczne, by w konferencji brali udział obaj partnerzy wymiany. Wspólny udział jest na pewno korzystny i partnerzy mogą wykorzystać pobyt do planowania indywidualnych projektów, jednak nie stanowi warunku uczestnictwa.

Konferencja jest też okazją do przybliżenia tematyki wymiany młodszym kolegom i koleżankom (np. byłym uczestnikom wymian), którzy chcieliby zaangażować się w przyszłe projekty lub samodzielnie je prowadzić. Dlatego zależy nam także na zgłoszeniach uczestniczek i uczestników poniżej 27 roku życia.

Wpisowe:

Dla uczestniczek i uczestników z Niemiec wpisowe wynosi 40,00 € za osobę, dla uczestniczek i uczestników z Polski 30,00 € za osobę. Jeden klub może zgłosić maksymalnie 2 osoby. Dopuszczamy wyjątki, jeśli pozostaną wolne miejsca. Wpisowe obejmuje koszt udziału w konferencji wraz z zakwaterowaniem, wyżywieniem i programem. Uczestniczki i uczestnicy będą zakwaterowani w pokojach dwuosobowych. W miarę dostępności wolnych pokoi jednoosobowych można zarezerwować taki pokój za łączną dopłatą 40,00 €. Osoby z Polski otrzymają dofinansowanie do kosztów podróży zgodnie z regulacjami Wytycznych PNWM.

Zgłoszenie:

Prosimy o zgłoszenia online na stronie:

https://www.dsj.de/international/schwerpunktlaender/polen/17-polsko-niemieckiej-konferencji-partnerskiej-2017/

najpóźniej do dnia 16 stycznia 2022 r. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny zarówno po polsku jak i po niemiecku.

W przypadku pytań dot. Konferencji, prosimy o kontakt z Larą Hanf z DSj: hanf@dsj.de. Osoby z Polski mogą kierować swoje pytania do Lesława Dudzica: wm@azs.wroclaw.pl.

Prosimy Państwo o poinformowanie swoich partnerów projektowych o niniejszej rekrutacji i przekazanie niniejszego maila.

Dodatkowe informacje:

Przy planowaniu podróży prosimy wziąć pod uwagę, że konferencja rozpoczyna się w piątek przyjazdem do godz. 17.00, a kończy w niedzielę wspólnym podsumowaniem/ ewaluacją o godz. 12:30, tudzież obiadem. Prosimy zaplanować podróż tak, aby uczestniczyli Państwo we wszystkich punktach programu.

Jak co roku językami konferencji będą polski i niemiecki. Nie jest wymagana znajomość języka partnera. Organizatorzy zapewnią tłumaczenie symultaniczne.

Ważna uwaga: Ze względu na trwającą pandemię, zastrzegamy sobie prawo do odwołania konferencji lub zorganizowania jej wyłącznie w formie online. Ponieważ obecnie w Niemczech obowiązuje zasada 2G (zaszczepiony lub wyleczony) i może ona obowiązywać do wiosny przyszłego roku, prosimy zwrócić uwagę, że udział w konferencji może być możliwy tylko pod tymi warunkami. W świetle rozwoju sytuacji zostanie opracowana wiążąca koncepcja higieny, która zostanie udostępniona uczestnikom z wyprzedzeniem.

Prosimy o przekazanie niniejszych informacji rekrutacyjnych wzgl. zaproszenia również odpowiednim pracownikom merytorycznym w swoim otoczeniu i jednostkach podległych. Program szczegółowy otrzymają Państwo z potwierdzeniem udziału. Ogłoszenie o rekrutacji i link do zgłoszeń znajdą Państwo również na naszej stronie domowej www.dsj.de.

Z poważaniem

Ferdinand Rissom                       Lara Hanf                            Lesław Dudzic

i. A. Ferdinand Rissom  
Ressortleiter Internationale Jugendarbeit und Freiwilligendienste


Deutsche Sportjugend
im Deutschen Olympischen Sportbund e.V.
Otto-Fleck-Schneise 12
60528 Frankfurt am Main

+49 69 6700-332 
+49 69 67001-332 • rissom@dsj.de • www.dsj.de  • www.dsj.de/international