11 ton żywności, z Hali GOSRiT, trafi do potrzebujących mieszkańców gminy Luzino

11 ton żywności, z Hali GOSRiT, trafi do potrzebujących mieszkańców gminy Luzino

Na Hali GOSRiT w Luzinie odbyła się szybka akcja przygotowania paczek, złożonych z produktów żywnościowych, które trafia do mieszkańców naszej gminy. W ich, całodziennym ,  przygotowaniu brali udział trenerzy GOSRiT Luzino oraz pracownicy GOPS. Wszystko odbyło się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Żywność do Luzina przewieźli żołnierze WOT, którzy będą również brali czynny udział w dostarczaniu ich do potrzebujących.

To kolejna społeczna akcja, do której włączył się GOSRiT Luzino.

Warto dodać, że Hala od lat jest miejscem, gdzie Bank Żywności przekazuje dary dla mieszkańców. Realizatorem tego zadania przez lata było, działające przy GOSRiT Luzino, Stowarzyszenie Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne