Zebranie sprawozdawczo – wyborcze LZS Sokół Strzelno

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze LZS Sokół Strzelno

4 marca br. w Sali Wiejskiego Domu Kultury w Strzelnie odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze LZS Sokół Strzelno. Celem spotkania było podsumowanie działalności organizacji oraz wybranie nowego zarządu. Wśród obecnych gości byli m.in. Piotr Klecha – Przewodniczący Pomorskiego Zrzeszenia LZS, Jerzy Tkaczyk – przewodniczący Gminnego Zrzeszenia LZS, Wiesław Oberzig – główny instruktor d.s. Kultury Fizycznej i Sportu w Gminie Puck oraz Waldemar Płomień – zasłużony działacz sportowy na terenie Gminy Puck.
Podczas spotkania odbyły się walne wybory nowego zarządu LZS Sokół Strzelno, w którego skład weszli: Brunon Ceszke (przewodniczący), Krzysztof Białk (v-ce przewodniczący), Paweł Hapka (skarbnik), Błażej Ceszke (sekretarz) oraz członkowie zarządu: Krystyna Adrian – Orzeł, Dariusz Potrykus i Adam Rohraff.

W przyjaznej atmosferze zaproszeni goście oraz mieszkańcy Strzelna wyrazili opinie na temat działalności organizacji. Warto dodać, że Pan Piotr Klecha wręczył na ręce nowo wybranego prezesa Brunona Ceszke sprzęt sportowy oraz kwotę 500 zł na dalszą działalność LZS-u. Serdeczne podziękowania dla wszystkich osób uczestniczących w zebraniu. Wspólnie zaczynamy tworzyć nowy rozdział w działalności naszego Ludowego Zespołu Sportowego „Sokół Strzelno”.