Zapraszamy na X Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Zapraszamy na X Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

REGULAMIN

„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Człuchów, 05.03.2023r.

1. ORGANIZATOR:

-Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie

– Urząd Marszałkowski województwa pomorskiego

-Sportowy Człuchów

– Pomorskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych.

2. TERMIN:

05 marzec 2023r (niedziela) – godz.11:00

3. MIEJSCE:

A. Bieg Główny – 1963 m

Człuchów, park miejski – start i meta przy zamku

B. Bieg otwarty10km

Człuchów, park miejski – start i meta przy zamku

4. CEL IMPREZY:

-upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

-edukacja i promocja święta Pamięci Żołnierzy Wyklętych

-upowszechnienie biegania jako najprostszej formy ruchu

-promocja biegania w mieście Człuchów

5. PROGRAM MINUTOWY:

11:00 – start biegu głównego

11:30 – Start biegu otwartego na 10km

12:30 – Zamknięcie trasy biegowej

13:00 – Dekoracja zawodników

6.UCZESTNICTWO :

– w biegu głównym może wziąć udział każda osoba bez względu na wiek.

– w biegu otwartym mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16lat. 

Oświadczenie w imieniu osób niepełnoletnich podpisują rodzice/opiekunowie prawni, którzy zobowiązani są do opieki nad dziećmi podczas trwania imprezy.

-Osoby, które w przeciągu 5 dni od rejestracji nie dokonają opłaty startowej zostaną wykreśleni z listy osób zapisanych,

-Limit uczestników – 150 osób

7. POMIAR CZASU:

Na zawodach obowiązywać będzie system elektronicznego pomiaru czasu który dostarczony  zostanie przez firmę Dom-Tel.

8. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia będzie można dokonać drogą internetową do dnia 04.03.2022 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie: www.domtel-sport.pl

9.OPŁATA STARTOWA

– opłata startowa bieg otwarty 50,00zł (numer startowy, medal, koszulka)

– opłata startowa bieg główny – 20,00zł (numer startowy, medal, koszulka)

10.Pakiet startowy

-pamiątkowa koszulka

-pamiątkowy medal

11. KLASYFIKACJE:

Mężczyźni:Open i w kategoriach – bieg otwarty: do 29 lat, 30-39 lat, 40–49 lat, 50–59lat, 60 i starsi

Kobiety: Open i w kategoriach – bieg otwarty: do 29 lat, 30-39 lat, 40–49, 50-59, 60 i starsi

Najlepszy zawodnik  i zawodniczka  z Człuchowa w biegu otwartym – w tej kategorii klasyfikowane będą osoby zameldowane na terenie Miasta Człuchów.

12. NAGRODY:

– Mężczyźni kategoria Open bieg otwarty za zajęcie miejsca I-VI -statuetki, pierwsze trzy miejsca nagroda pieniężna

-Kobiety kategoria Open bieg otwarty za zajęcie miejsca I-VI -statuetki, pierwsze trzy miejsca nagroda pieniężna

– Mężczyźni/Kobiety kategorie wiekowe bieg otwarty za zajęcie miejsca I-III –  statuetki

– Najlepszy zawodnik/zawodniczka z Człuchowa w biegu otwartym – puchar

Zawodnicy, którzy zajęli pierwsze 6 miejsc w kategorii Open nie będą brani pod uwagę przy nagradzaniu w kategoriach wiekowych.

Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg – ciepła herbata oraz posiłek. Wręczenie nagród i upominków w zamku.

13. BIURO ZAWODÓW :

Biuro zawodów czynne będzie w dniu zawodów w godz. 09:30 do 11:30 w zamku.

Osoba odpowiedzialna za prawidłowy przebieg  i zabezpieczenie imprezy Bartosz Buczko tel. 889-536-986

UWAGA !

Każdy uczestnik biegu otwartego Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest zobligowany do biegu w  koszulce, którą otrzyma w ramach pakietu startowego wraz z numerem startowym umieszczonym z przodu na wysokości klatki piersiowej.