Szkolenie: „Stabilność merytoryczna, prawna i finansowa organizacji sportowej”

Szkolenie: „Stabilność merytoryczna, prawna i finansowa organizacji sportowej”

Zapraszamy Przedstawicieli organizacji sportowych z terenu województwa pomorskiego na szkolenie „Stabilność merytoryczna, prawna i finansowa organizacji sportowej”.

Szkolenie odbędzie się 13.11.2016 r. w Luzinie. 

W programie m. in. jakie ramy prawne umożliwiają pozyskiwanie środków z następujących źródeł:

  • zadania zlecone przez instytucje publiczne
  • składki
  • zbiórki publiczne
  • 1%
  • działalność odpłatna
  • działalność gospodarcza
  • sponsoring
  • dotacje i granty prywatne
  • barter

Analiza sytuacji organizacji z użyciem drzewa problemu; uzgodnienie celu, wskaźników i produktów, analiza otoczenia,  plan działania.

Szczegółowy plan szkolenia: Plan szkolenia Luzino 2016

Szkolenie będzie trwało ok. 5 godzin.

Prosimy o potwierdzenie przybycia drogą e-mailową na adres: pomorskielzs@wp.pl