Zapraszamy na Ortu Stella Cup`22.

Zapraszamy na Ortu Stella Cup`22.

Na cykl turniejów piłki nożnej Ortu Stella Cup`22 składają się 2 turnieje półfinałowe
i turniej finałowy. W każdym turnieju eliminacyjnym weźmie udział po 16 drużyn, podzielonych na dwie grupy. W turnieju finałowym weźmie udział 8 zespołów – po 4 najlepsze zespoły z każdego turnieju.

Turniej półfinałowe rozegrane zostaną w dniach:

1. turniej półfinałowy – 3-4.09.2022

2. turniej półfinałowy – 17-18.09.2022

Finał – 1-2.10.2022

3. Turnieje rozegrane zostaną na obiektach:

1. turniej półfinałowy – Stadion Miejski, Czarnieckiego 8, Pelplin

2. turniej półfinałowy – KS Gwiazda, ul. Bronikowskiego 45, Bydgoszcz

Finał – boisko ze sztuczną nawierzchnią w Białych Błotach k/Bydgoszczy przy ul. Szubińskiej 93 (przy Euro-Hotelu).

4. Rozgrywki będą się odbywać w duchu sportowej rywalizacji i zasad fair play.

5.Zgłoszenia do imprezy przyjmowane są mailem lub telefonicznie. O zakwalifikowaniu do imprezy decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia zespołów przyjmowane są do dnia 31.08.2022 roku drogą elektroniczną na adres: biuro@fundacjaortustella.pl lub telefonicznie pod nr tel. 502 250 522.

Uczestnicy:

1. Uczestnikiem turnieju mogą być chłopcy rocznika 2012 i młodsi i dziewczynki rocznika 2011 i młodsze. 

2. Każdy uczestnik musi mieć aktualne badania lekarskie, zezwalające na uprawianie sportu lub zgodę rodzica na udział w turnieju (załącznik nr 3 do regulaminu rozgrywek).

3. Stan zdrowia każdego uczestnika turnieju nie może budzić wątpliwości (załącznik nr 4 do regulaminu turnieju).

4. Każda drużyna składa się maksymalnie z 12 zawodników i dwóch opiekunów.

5. Każda drużyna powinna posiadać jednakowe stroje.

6. Stroje drużyny zapewniają sobie we własnym zakresie.

7. W rozgrywkach mogą brać udział uczestnicy, którzy zostali zgłoszeni do turnieju (formularz zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu).

8. Dopuszcza się możliwość udziału drużyn mieszanych (chłopcy i dziewczynki).

9. Zespoły, które wywalczą awans do turnieju finałowego, mogą wymienić jednego zawodnika w składzie na turniej finałowy.