Zapraszamy na konferencję szkoleniową pt. Seniorze, czy chcesz żyć długo w dobrym zdrowiu?

Zapraszamy na konferencję szkoleniową pt. Seniorze, czy chcesz żyć długo w dobrym zdrowiu?

KONFERENCJA SZKOLENIOWA
pt. SENIORZE, CZY CHCESZ ŻYĆ DŁUGO W DOBRYM ZDROWIU?


18 maja 2023 r. (czwartek) 11:00-15:00
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
ul. Okopowa 21/27, Sala im. Lecha Bądkowskiego
10:00 – 11:00 Rejestracja uczestników, przestrzeń do dyskusji przy poczęstunku.
11:00 – 11:15 Otwarcie spotkania – Agnieszka Kapała- Sokalska – Członkini Zarządu
Województwa Pomorskiego.
11:15 – 12:15
dr n. med. Agnieszka Grochulska – Aktywność fizyczna w prewencji wtórnej chorób
sercowo – naczyniowych.
Ćwiczenia. Dyskusja.
12:15 – 12:30 Przerwa.
12:30 – 13:30
Joanna Troch, Maria Fall – Ławryniuk – odżywianie w wieku senioralnym, analiza
składu ciała (interpretacja).
Dyskusja.
13:30 – 13:45 Przerwa.
13:45 -14:30 Brunon Ceszke, Wiesław Kempa – znaczenie aktywności fizycznej w wieku
senioralnym.
od 14:30 Poczęstunek.
Podczas spotkania w godz. 10:00 – 15:00 możliwe będzie skorzystanie z bezpłatnych badań
profilaktycznych oraz edukacji prozdrowotnej