Zapraszamy do Chmielna na II Pomorską Spartakiadę KGW