Zapraszamy do Pelplina na VII Gale zapasów. Memoriał im.Marszałka Macieja Płażyńskiego.