Zapobieganie patologiom poprzez sport – grupy sportowo – profilaktyczne

Zapobieganie patologiom poprzez sport – grupy sportowo – profilaktyczne

W Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej – LZS Pogoń w Smętowie Gr. działa jedna z utworzonych w ramach programu zapobiegania patologiom poprzez sport grupa sportowo – profilaktyczna. W zajęciach uczestniczy 25-ciu młodych sportowców. Odbywają się one 2 razy w tygodniu tj. wtorek i czwartek w godzinach od 18:00 do 19:30. Młodzież bierze udział m.in. w treningach piłki nożnej, startuje w turniejach i zawodach. 

Zajęcia prowadzą: Bartłomiej Kozłowski – Dyrektor GOKSiR, oraz trener, Edmund Chyła – nauczyciel WF i trener.

Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego