Z kart historii… Rady Gminnej w Smętowie

Z kart historii… Rady Gminnej w Smętowie

Z kart kronik sportu Rady Gminnej w Smętowie, prowadzonych przez członka Rady Wojewódzkiej Franciszka Kaszubowskiego.