XXI Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego- 16.04.2023r.

XXI Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego- 16.04.2023r.

REGULAMIN

XXI TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO

1. Cel:

Cele turnieju:

  1. Popularyzacja tenisa stołowego wśród mieszkańców.
  2. Aktywne spędzanie czasu wolnego.
  3. Integracja dzieci, młodzieży i dorosłych.

2. Termin i miejsce:

Zawody zostaną rozegrane w dniu 16 kwietnia 2023 roku o godzinie 12:00

w sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelkowie

3. Zgłoszenia zawodników do dnia 16.04.2023 do godziny 10:00 r. u Pana Stefana Terefeńko  tel. 508 229 512

System rozgrywek zostanie ustalony na miejscu.

4. System rozgrywek i zasady gry:

Czas trwania turnieju uzależniony jest od liczby zgłoszonych uczestników. Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego PZTS.   Mecze rozgrywane są do 3 zwycięskich setów. Sędzia turnieju może zdecydować o skróceniu meczów eliminacyjnych do 2 zwycięskich setów.  Sety rozgrywane są do 11 punktów zdobytych przez jedną ze stron; przy wyniku seta 10:10 dla jednej ze stron set trwa do osiągnięcia przewagi 2 punktów jednej ze stron. Zawody rozgrywane będą w podziale na 3 kategorie:

– Amatorzy

– Ligowcy

– Młodzież.

5. Postanowienia końcowe:

 1. Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe.

2. Zawodnicy powinni posiadać własne rakietki. Organizator postara się przygotować rakietki dla osób ich nie posiadających. 

 3. Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga organizator.

 4. Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w obiekcie.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.