XVI Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego „Dwie Rakiety”

XVI Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego „Dwie Rakiety”

W XVI Wojewódzkim Turnieju Tenisa Stołowego reprezentacji szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego „DWIE RAKIETY” udział wzięli reprezentanci 7 powiatów województwa pomorskiego: gdańskiego, wejherowskiego, kościerskiego, kartuskiego, kwidzyńskiego, nowodworskiego i starogardzkiego.
Impreza dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego

W wyniku rozgrywek wyłonieni zostali zwycięzcy Turnieju:

Dziewczęta młodsze (klasy I-II) :

I miejsce – Katarzyna Płotka (Powiat Wejherowski)

II miejsce- Claudia Zielińska (Powiat Starogardzki)

III miejsce- Alicja Bieszk (Powiat Wejherowski)

IV miejsce- Weronika Nakonieczna (Powiat Kwidzyński)

V miejsce- Alicja Nakielska (Powiat Kościerski)

VI miejsce- Karolina Cymerman (Powiat Kartuski)

Dziewczęta starsze (klasy III-IV):

I miejsce – Kinga Łosińska (Powiat Kościerski)

II miejsce- Martyna Socha (Powiat Kartuski)

III miejsce- Diana Okrój (Powiat Starogardzki)

IV miejsce- Weronika Malej (Powiat Nowodworski)

V miejsce- Justyna Pakuła (Powiat Nowodworski)

VI miejsce- Agata Wielgosz (Powiat Gdański)

Chłopcy młodsi (klasy I-II):

I miejsce – Mariusz Wołowiecki (Powiat Gdański)

II miejsce- Damian Konkel (Powiat Wejherowski)

III miejsce- Korneliusz Kąkol (Powiat Kartuski)

IV miejsce- Michael Wodziński (Powiat Starogardzki)

V miejsce- Paweł Knitter (Powiat Kościerski)

VI miejsce- Krzysztof Zbyszyński (Powiat Kwidzyński)

Chłopcy starsi (klasy III-IV):

I miejsce- Robert Wołowiecki (Powiat Gdański)

II miejsce- Krzysztof Ditter (Powiat Nowodworski)

III miejsce- Jakub Gdaniec (Powiat Starogardzki)

IV miejsce- Patryk Misiejuk (Powiat Nowodworski)

V miejsce- Grzegorz Szreder (Powiat Kartuski)

VI miejsce- Szymon Radomski (Powiat Kościerski)

Wyniki drużynowe przedstawiają się następująco:

I miejsce

i Puchar Starosty Powiatu Kartuskiego

Powiat Starogardzki

II miejsce

i Puchar Wójta Gminy Somonino

Powiat Wejherowski

III miejsce

i Puchar Przewodniczącego Pomorskiego Zrzeszenia LZS w Gdańsku

Powiat Gdański

IV miejsce

i Puchar Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie

Powiat Nowodworski

Sędzią głównym Turnieju był p. Mirosław Płotka

Organizatorami XVI Wojewódzkiego Turnieju Tenisa Stołowego „DWIE RAKIETY” był:

– Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie, współorganizatorami zaś:

  • Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Gdańsku

  • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku