X Wojewódzkie Biegi Przełajowe im. Pamięci Narodowej – Martyrologii Mieszkańców Ziemi Skarszewskiej

X Wojewódzkie Biegi Przełajowe im. Pamięci Narodowej – Martyrologii Mieszkańców Ziemi Skarszewskiej

Dnia 12 września 2018 roku w Święto Patrona szkoły Piotra Szturmowskiego odbyły się w Pogódkach X Wojewódzkie Biegi Przełajowe im. Pamięci Narodowej –  Martyrologii Mieszkańców Ziemi Skarszewskiej.

W naszym niepowtarzalnym życiu każdy dzień jest historyczny.”

Impreza rozpoczęła się uroczystym Apelem Poległych na placu apelowym. Po apelu sportowcy przystąpili do rywalizacji sportowej w poszczególnych kategoriach wiekowych. W imprezie wzięło udział 430 dzieci i młodzieży oraz absolwentów naszej szkoły. W imprezie aktywnie brali udział rodzice.

W biegach „Skrzatów” oraz w biegach indywidualnych klas I – III udział wzięli tylko uczniowie naszego przedszkola oraz naszej szkoły. Wyników rywalizacji w tych kategoriach nie brano pod uwagę w punktacji generalnej szkół. W klasach IV – VI odbył się bieg sztafetowy mieszany 8 * 800 metrów (4 chłopców + 4 dziewczęta) z każdej szkoły podstawowej.

W klasach VII i VIII szkoły podstawowej oraz gimnazjum odbyły się dwa biegi główne imprezy : dziewczęta bieg im. Legionistki Joanny Szczodrowskiej na 1500 m, chłopcy bieg im. Posła Piotra Szturmowskiego na 2000 m.

Wyniki końcowe rywalizacji:

Bieg indywidualny „Skrzatów” 5 latki – dziewcząt :

 1. Trapp Sandra SP Pogódki
 2. Król Małgorzata SP Pogódki
 3. Bigilska Paulina SP Pogódki

Bieg indywidualny „Skrzatów”5 latki – chłopców :

 1. Skiba Fabian SP Pogódki
 2. Burczy Dawid SP Pogódki
 3. Pawelec Radosław SP Pogódki

Bieg indywidualny dziewcząt – klasa „0” :

 1. Świeczkowska Paulina SP Pogódki
 2. Patan Eliza SP Pogódki
 3. Zarębska Zuzanna SP Pogódki

Bieg indywidualny chłopców – klasa „0” :

 1. Czapiewski Jakub SP Pogódki
 2. Lorbiecki Kamil SP Pogódki
 3. Szarafin Maciej SP Pogódki

Bieg indywidualny dziewcząt – klasa I :

 1. Orlikowska Weronika SP Pogódki
 2. Pieper Laura SP Pogódki
 3. Machuta Magda SP Pogódki

Bieg indywidualny chłopców – klasa I :

 1. Zitterman Krzysztof SP Pogódki
 2. Bielang Filip SP Pogódki
 3. Gliwa Gracjan SP Pogódki

Bieg indywidualny dziewcząt – klasy II – III :

 1. Szultka Marta SP Pogódki
 2. Szarafin Aleksandra SP Pogódki
 3. Burczyk Aleksandra SP Pogódki

Bieg indywidualny chłopców – klasa II – III :

 1. Sierocki Wiktor SP Pogódki
 2. Kosznicki Krzysztof SP Pogódki
 3. Litwin Dominik SP Pogódki

Bieg sztafetowy klas IV – VI szkół podstawowych – klasyfikacja końcowa :

 1. SP Pogódki
 2. ZKiW Stara Kiszewa
 3. SP nr1 Skarszewy
 4. SP Stare Polaszki
 5. SP Szczodrowo
 6. SP Godziszewo
 7. SP Więckowy

Biegi główne imprezy:

Bieg indywidualny na 1500 m im. Legionistki Joanny Szczodrowskiej :

 1. Młyńska Laura – ZSP Skarszewy
 2. Sulewska Wiktoria – SP Pogódki
 3. Okuniewska Weronika – ZKiW Stara Kiszewa

Bieg indywidualny na 2000 m im. Posła Piotra Szturmowskiego :

 1. Ronowski Kacper – ZSP Skarszewy
 2. Kudelski Paweł – SP Godziszewo
 3. Sprengel Tymoteusz – ZSP Skarszewy

Klasyfikacja generalna szkół- biegi indywidualne :

 1. SP Pogódki
 2. ZSP Skarszewy
 3. SP nr 1 Skarszewy
 4. SP Godziszewo
 5. ZKiW Stara Kiszewa
 6. SP Stare Polaszki

6. SP Szczodrowo

Wszyscy zwycięzcy klas przedszkolnych oraz I-III otrzymali medale, dyplomy, nagrody rzeczowe oraz znaczki olimpijczyka. W biegu sztafetowym mieszanym klas IV – VI miejsca od I do III były honorowane medalami, dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez sponsorów, pozostałe miejsca otrzymały dyplomy.

W biegu indywidualnym dziewcząt i chłopców fundatorami nagród były rodziny: Wiesława Szczodrowskiego i Rodzina Patrona Szkoły w Pogódkach. W klasyfikacji generalnej szkół wszystkie szkoły biorące udział w imprezie otrzymały: puchary i dyplomy ufundowane przez Radę Wojewódzką LZS w Gdańsku .

Dodatkowe nagrody – 3 rowery sponsorowane przez Pana Zbigniewa Ciecholewskiego wygrali:

Klasy I- III Zuzanna Zarębska- klasa „0”

Dziewczęta Dorota Glazer – ZSP Skarszewy

Chłopcy Jakub Szramka – SP Pogódki

Wszystkie szkoły biorące udział w imprezie otrzymały piłkę. Sędzią głównym zawodów był sędzia międzynarodowy Henryk Fiedorowicz oraz olimpijka Bernadeta Blechacz.

Dyrekcja SP Pogódki oraz nauczyciele serdecznie dziękują wszystkim Organizatorom i Współorganizatorom oraz sponsorom, którzy co roku niezawodnie od 10 lat towarzyszą naszej imprezie oraz w niej uczestniczą. Dziękujemy !