WYJĄTKOWA  VI WOJEWÓDZKA SENIORADA LUDOWYCH ZESPOŁÓW SPORTOWYCH w Skarszewach, 15 lipca 2023

WYJĄTKOWA  VI WOJEWÓDZKA SENIORADA LUDOWYCH ZESPOŁÓW SPORTOWYCH w Skarszewach, 15 lipca 2023

Na obiektach Skarszewskiego Centrum Sportu w Skarszewach po raz 6. odbyła się Wojewódzka Seniorada LZS Województwa Pomorskiego. Mimo tropikalnych upałów
do miasteczka na Kociewiu dotarło ponad 300 seniorów z kilkudziesięciu miast i wsi Pomorza. W uroczystym otwarciu wydarzenia udział wzięli: Senator RP Ryszard Świlski, Wiceminister Aktywów Państwowych Karol Rabenda, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Józef Sarnowski, Starosta Starogardzki Kazimierz Chyła, Z-ca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Maciej Kowalczuk, Sekretarz Gminy Skarszewy Andrzej Janikowski, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szymon Gajda. Uroczystego otwarcia dokonał Piotr Klecha Prezes Pomorskiego Zrzeszenia LZS. Następnie pełnomocniczka Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka – Barbara Bałka odczytała biogramy ciekawych postaci, które otrzymały tytuły i wyróżnienie w konkursie „Pomorskie dla Seniorów”. NIEZWYKŁYMI SENIORMAI  są: Franciszek Kaszubowski ze Smętowa Granicznego – długoletni działacz LZS na Kociewiu, aktualny Prezes SKF LZS Pogoń Smętowo oraz Bogdan Cybula – z LKS Zantyr Sztum, który wystapił już w ponad 500 biegach długodystansowych, wspomaga także organizację wielu wydarzeń sportowo – rekreacyjnych w Sztumie. Tytuł PRZYJACIEL SENIORA  otrzymał Wiesław Szczodrowski z Godziszewa – długoletni działacz LZS w Radzie Wojewódzkiej LZS w Gdańsku, w której pełnił funkcję Sekretarza, Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego Rady. Kolega Wiesław jest Honorowym Prezesem Pomorskiego Zrzeszenia LZS. Był tort ufundowany przez Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska
w Skaszewach i gromkie STO LAT  od zebranych dla Wiesława Szczodrowskiego z racji 80 urodzin, które świętować będzie za kilka dni! Wyjątkowe medale pamiątkowe wręczył wyróżnionym Z-ca Wójta Gminy Puck a jednocześnie Sekretarz Rady Wojewódzkiej LZS
– Jerzy Tkaczyk. 

            Następnie krótko przemawiali goście honorowi. Piotr Klecha wręczył podziękowania Partnerom za pomoc w organizacji Seniorady a byli to: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim, WFOŚiGW w Gdańsku, Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim. Szczególne podziękowania odebrali Kryspin Karnat
– Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach oraz Tomasz Połom
– dyrektor Skarszewskiego Centrum Sportu za pomoc w technicznym przygotowaniu zawodów. Szczegóły regulaminu oraz sprawy techniczne przekazał zebranym koordynator seniorady Jan Trofimowicz.

            Zmagania rozpoczęły się od wspólnej fotografii oraz zbiórki funduszy dla 26-letniego Wojciecha z Gminy Skarszewy, który walczy z poważną chorobą. Seniorzy byli szczodrzy
 i wrzucali ochoczo swój dar serca do puszek.

Pierwszą z konkurencji był Marsz Nordic Walking ze startu wspólnego kobiet
i mężczyzn. Uczestniczki i uczestnicy musieli pokonać dystans około 2 km. W kategorii 55+ zwyciężyła Maria Pruszyńska z Gowina przed Danutą Wołoszyk z Przywidza oraz Danutą Nowak z Gowina. W kat. 65+ 1. Danuta Włodarczak ze Smętowa Granicznego przed Barbarą Urbańską z Sobowidza oraz Krystyną Dudziak z Luzina. W kat. 75+ wystąpiła jedynie niezmordowana Barbara Gruszka ze Sztumu. Wśród mężczyzn 55+ zwyciężył Zbigniew Miąskowski przed Andrzejem Pieleckim – obaj ze Skarszew. W kat. 65+ 1. na linę mety dotarł Stefan Troka ze Skarszew przed Ryszardem Olszewskim ze Sztumu i Grzegorzem Lipskim
ze Smętowa Granicznego. W najstarszej kategorii 75+ najlepszym okazał się Jan Kołpak przed Eugeniuszem Słoniną – obaj ze Sztumu a trzeci linię mety przekroczył Zygmunt Dettlaff
z Celbowa. W konkurencji – Slalom z piłkami do piłki nożnej na czas w kat. 55+ zwyciężyła Henryka Szpica z Luzina przed Bożeną Litwinuk z Przywidza oraz Ireną Marzejon z Rekowa Górnego. W kat. 65+ najlepszą okazała się Małgorzata Bartkowska z Pszczółek przed Magdaleną Tuszer ze Starzyna oraz Bożeną Szewczyk z Trąbek Wielkich. W najstarszej kategorii 75+ prym wiodła Danuta Bemke z Żelistrzewa a na podium z nią stanęły Urszula Lipska ze Skarszew oraz Regina Szymańska z Domatówka. Wśród mężczyzn w kat. 55+ zwyciężył Janusz Sampolski z Przejazdowa, przed Andrzejem Dończykiem z Czerniewa oraz Józefem Oberzig ze Strzelna. W gronie 65+ 1 miejsce wywalczył Stanisław Sadowski ze Starego Barkoczyna przed Andrzejem Skurzyńskim z Gowina oraz Kazimierzem Lubeckim
z Starego Barkoczyna. W najstarszej kat. 1. lokata dla Zygmunta Dettlaffa z Gnieżdżewa,
2. Henryk Kreprel z Sławotówka, 3. Franciszek Kaszubowski ze Smętowa Granicznego.
W Rzutach lotką do celu w kat. 55+ prym wiodła Wioleta Kos z Łebcza przed Barbarą Piontek ze Smętowa Granicznego i Izabelą Kłosowską z Przywidza. W kategorii 65+ zwyciężyła Ewa Stromska przed Barbarą Dettlaff – obie ze Strzelna a 3 była Krystyna Cholewińska z Kłodawy. Wśród seniorek 75+ 1 miejsce zajęła Barbara Niedzielska z Pszczółek, 2 Urszula Lipska
 ze Skarszew a 3 Maria Mazerska ze Sztumu. Wśród mężczyzn wygrał Jerzy Ptach
z Czerniewa, przed Janem Torbickim z Ełganowa i Tadeuszem Marzejonem z Rekowa Górnego. Wśród panów 65+ zwyciężył Adam Sadowski z Kłodawy przed Józefem Białekiem
ze Strzelna i Romanem Knioła z Kolbud. Wśród najstarszych najcelniej rzucali: Franciszek Kaszubowski ze Smętowa Granicznego, Henryk Kreprel ze Sławotówka oraz Zygmunt Ziemann z Lunina. W Slalomie rowerowym na czas w kategorii 55+ trasę najszybciej pokonały: Wioleta Kos z Łebcza, Regina Langmesser ze Sztumu oraz Maria Semak z Luzina.
 W kat. 65+ nagrodzono Małgorzatę Bartkowską z Pszczółek, Bożenę Wścisławską
z Przywidza oraz Mariannę Najda ze Sztumu. W najstarszej kategorii najlepsze okazały się: Danuta Bemke ze Strzelna oraz Barbara Gruszka ze Sztumu. Wśród mężczyzn 55+ kolejno miejsca na podium wywalczyli: Piotr Dettlaff i Józef Oberzig ze Strzelna oraz Andrzej Dończyk z Czerniewa. W kat. 65+ zwyciężył Mieczysław Sobisz a 2 miejsce wywalczył Grzegorz Lis, obaj ze Starego Barkoczyna a 3 Grzegorz Lipski ze Smętowa Granicznego. Wśród nestorów 75+ 1 lokatę zdobył Leszek Stamm z Władysławowa, 2 Eugeniusz Słonina ze Sztumu
a 3 Wiesław Kożyczkowski z Miłobądza. Na hali sportowej pod czujnym okiem Władysława Mazurka długoletniego nauczyciela SP w Sobowidzu a jednocześnie Prezesa UKS Kosynier Sobowidz rywalizowali tenisiści stołowi. Wśród kobiet 55+ zwyciężyła Stefania Dettlaff
ze Strzelna przed Henryką Szpica z Luzina i Mariolą Klińską z Przywidza. W gronie pań 65+
na podium stanęły kolejno Krystyna Dudziak z Luzina, Izabela Linkowska z Kolbud oraz Jadwiga Wysocka z Gdańska. Najstarszymi tenisistami 75+ byli Danuta Bemke z Żelistrzewa, Kazimierz Gruenholz z Chmielna oraz Jerzy Jędrzejewski ze Skarszew i oni zostali również nagrodzeni. Wśród mężczyzn kat 55+ zwyciężył Andrzej Świeczkowski ze Skarszew przed Andrzejem Mazurkiem i Jerzym Ptachem z Czerniewa. W gronie 65+ prym wiódł wielokrotny medalista zawodów ogólnopolskich weteranów – Franciszek Tuszer ze Starzyna a wraz z nim na podium stanęli Piotr Pawłowski z Nowej Karczmy i Józef Białk ze Strzelna. Wiele emocji wzbudziła konkurencja rzutów piłką lekarską. W najmłodszej kategorii kobiet zwyciężyła Irena Ptach z Czerniewa przed Elżbietą Detlaff z Gowina i Wiesławą Sampolską
z Przejazdowa. Wśród pań 65+ najlepszą okazała się Janina Berezińska ze Smętowa Granicznego przed Janiną Troka ze Skarszew i Grażyną Trzoska z Gowina. W najstarszej kategorii pań na podium stanęły kolejno: Krystyna Piórek ze Smętowa Granicznego, Małgorzata Dettlaff ze Strzelna oraz Zofia Dudek z Łebcza. Wśród panów 55+ laur zwycięstwa odebrał Wojciech Licau z Mieroszyna a wraz z nim stawkę na podium uzupełnili Piotr Dettlaff ze Strzelna oraz Janusz Sampolski z Przejazdowa. W kategorii 65+ zwyciężył Stefan Troka
ze Skarszew przed Romanem Gaszowskim z Nowego Barkoczyna oraz Zygmuntem Litwiniukiem z Przywidza. W najstarszej kategorii wygrał Roman Duma z Chmielna.
W konkurencji – Rzuty bulami w najmłodszej kategorii zwyciężyła Czesława Kwidzińska
z Przywidza przed Anną Gdowik z Kłodawy oraz Heleną Lewandowską z Gowina. W kategorii 65+ prym wiodły Maria Derewecka ze Smętowa Granicznego, Zofia Lewanu z Luzina oraz Maria Borkowska z Łebcza. W najstarszej kategorii najcelniej rzucały Danuta Marzejon
ze Strzelna, Adela Czerwińska z Gołębiewa Wielkiego oraz Stefania Walenciak ze Skarszew. W gronie panów 55+ najlepsi byli Marek Lilla z Rekowa Górnego, Franciszek Gdowik
z Kłodawy oraz Jacek Prus z Kolbud. Wśród panów 65+ miejsca na podium zajęli kolejno Stanisław Sadowski ze Starego Barkoczyna, Jerzy Piórek ze Smętowa Granicznego oraz Bernard Ostrowski ze Starego Barkoczyna. W najstarszej kategorii mężczyzn 75+ najlepsi byli Jerzy Kuczyński ze Skarszew oraz Ryszard Mazerski i Jan Kołpak – obaj ze Sztumu.
W konkurencji rzuty piłeczkami palantowymi na odległość każdy z uczestników miał 3 próby, z których brano pod uwagę najlepszy wynik. W kolejnych kategoriach miejsca na podium wywalczyli: 55+ Grażyna Pellowska z Granicznej Wsi, Elżbieta Dettlaff z Gowina i Barbara Piontek ze Smętowa Granicznego, 65+ Ewa Kustoch z Łebcza, Jadwiga Wysocka z Gdańska oraz Teresa Ostrowska ze Starego Barkoczyna, 75+ Krystyna Piórek ze Smętowa Granicznego, Małgorzata Dettlaff ze Strzelna oraz Urszula Grzenkowicz z Luzina. Wśród mężczyzn najlepsi okazali się, 55+ Wojciech Licau z Mieroszyna, Piotr Pelowski z Granicznej Wsi oraz Andrzej Mazurek z Sobowidza. W kategorii 65+ Mieczysław Sobisz ze Starego Barkoczyna, Andrzej Bławat z Gołębiewa Wielkiego oraz Tadeusz Szpica z Luzina. W najstarszej kategorii Zygmunt Zieman z Luzina, Leszek Stamm z Władysławowa oraz Benedykt Brandt z Gołębiewa Wielkiego. Wszyscy zawodnicy i zawodniczki, którzy wywalczyli miejsca na podium otrzymali pamiątkowe pucharki. Każdy uczestnik senioraty zaś podobnie jak w latach poprzednich otrzymał pamiątkowy medal uczestnictwa.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Koźmina raczyły wszystkich pyszną zupą ogórkową a także innymi specjałami kuchni kociewskiej. Równocześnie w czasie zmagań sportowych odbywały się warsztaty ekologiczne w ramach projektu „ POMORSKIEMU SERCU BLISKA REKREACJA I OCHRONA ŚRODOWISKA”, które realizuje Pomorskie Zrzeszenie LZS na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Specjalnie przygotowane stanowisko ekologiczne cieszyło się wielkim powodzeniem. Zwieńczeniem senioraty dla aktywnych seniorów mimo upalnej pogody były tańce pod chmurką przy muzyce zespołu Miraż ze Starogardu Gdańskiego. Wszyscy uczestnicy zarówno warsztatów jak i zawodów sportowych czekali na losowanie licznych nagród rzeczowych, wśród których dominował sprzęt sportowy i turystyczny. Główną nagrodę – pobyt nad Jeziorem Borówno przypadł w wylosował jeden z mieszkańców gospodarzy. W bieżącym roku nie nagradzano najstarszych uczestników, bowiem było kilkoro równolatków, jednak warto dodać, że za kilka lat będą obchodzić 90 urodziny!!!

W przerwach między konkurencjami a zabawą taneczną był czas by na scenie kilka słów do zebranych skierowali przybyli aktywni seniorzy. Kazimierz Gruncholtz z Chmielna – mistrz gry na organkach zagrał kilka przebojów oraz bawił widownię soczystymi dowcipami. Sylwester Maliszewski z Gołębiewka mówił o swojej pasji poetyckiej ale i o startach
na arenach sportowych podczas weterańskich zawodów lekkoatletycznych. Byli czołowi lekkoatleci LZS Morze Gdańsk i WLKS Neptun Gdańsk – Jadwiga Szpakowska – Wysocka 
i Edmund Felchner z Gdańska czy Andrzej Semborowski z Dąbrówki Tczewskiej zachęcali do uprawiania jakichkolwiek aktywności ruchowych. Zachęcali także do ocalania historii i przekazywania pamiątek do zbiorów Muzeum Sportu Wiejskiego w Łebczu podobnie jak oni uczynili.

Wielkie podziękowania jak zwykle należą się pracownikom GOSiR-u w Skarszewach
za przygotowanie list startowych oraz infrastruktury sportowej i sceny. Podziękowania także dla wolontariuszy związanych z KS Wietcisa Skarszewy zwłaszcza dla panów Mateusza
i Jerzego, którzy z pomocnikami sędziowali także niektóre konkurencje. Pomocą w obsłudze sędziowskiej wsparli niezawodni Jolanta i Paweł Radeccy a także Rafał Freitag i Wiesław Oberzig. Nad sprawami technicznymi czuwały niezawodne Magdalena i Danuta Janczak.

Z kronikarskiego punktu widzenia warto odnotować, że przybyli uczestnicy
z powiatów: sztumskiego, tczewskiego, starogardzkiego, kościerskiego, kartuskiego, gdańskiego, wejherowskiego i puckiego a także samego Gdańska.

Wydarzeniem zainteresowały się lokalne media. Była także ekipa telewizyjna TVP 3 Gdańsk, a relacja z senioraty była prezentowana 15 lipca w Panoramie Gdańskiej.

Opracował Jan Trofimowicz