Współpracy między Gdyńskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli a Pomorskie Zrzeszenie LZS.

Współpracy między Gdyńskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli a Pomorskie Zrzeszenie LZS.

Uściskiem dłoni przypieczętowaliśmy początek współpracy między Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli a Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe. GODN reprezentował Dyrektor GODN a LZS Prezes Piotr Klecha. Chcielibyśmy wspólnie pracować w temacie nam bliskim, sport jako terapia w kryzysach młodych ludzi.