Wojewoda Pomorski zaprasza do udziału w pracach komisji konkursowych na 2020r.

Wojewoda Pomorski zaprasza do udziału w pracach komisji konkursowych na 2020r.

Wojewoda Pomorski zaprasza pomorskie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji konkursowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz z zakresu ratownictwa i ochrony ludności – wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego oraz organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego na obszarze województwa pomorskiego. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w załączonych plikach. Bardzo liczę na Państwa szeroki odzew i udział w naborze.

Zgłoszenia proszę kierować do dnia 15 marca 2020 r.:

– zeskanowane na adres: izabela.michnowska@gdansk.uw.gov.pl

– lub przesłać oryginał na adres (decyduje data wpływu do Urzędu):

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Wydział Polityki Społecznej
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

z dopiskiem: „Nabór do Komisji konkursowych na rok 2020”.