W Łebczu powstanie Muzeum Sportu Wiejskiego.

W Łebczu powstanie Muzeum Sportu Wiejskiego.

W zawsze Pomorze Niezależny Portal Regionalny piszą o nas…….

Zapraszamy do lektury.

https://zawszepomorze.pl/w-lebczu-powstanie-muzeum-sportu-wiejskiego