Ubezpieczenie NWW i OC na rok 2019

Ubezpieczenie NWW i OC na rok 2019

Zapraszamy do skorzystania z ubezpieczenia grupowego w LZS!
W 2019 roku obowiązywać będą następujące warunki:

Ubezpieczenie NNW:

  • Ubezpieczyciel: PZU SA
  • Bezimienne
  • Suma ubezpieczenia: 10000 zł
  • Podstawowe świadczenia: z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci poszkodowanego
  • Dodatkowe świadczenia: zwrot kosztów leczenia do 1000 zł, zwrot kosztów naprawy uszkodzonych lub zakupu zniszczonych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych do 2000 zł, dieta szpitalna 100 zł/ dzień

Ubezpieczenie OC:

  • Ubezpieczyciel: InterRisk TU SA
  • Ochroną ubezpieczeniową objęto: działalność w zakresie upowszechniania sportu, rekreacji i turystyki, organizację imprez sportowych nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, działalność klubów sportowych, organizacja zgrupowań sportowych, OC trenera, instruktora
  • Limit 150 000 zł na jedno zdarzenie i 500 000 zł na wszystkie zdarzenia

Zapraszamy do wspólnego ubezpieczenia! Koszt to tylko 10 zł za zawodnika!