Ubezpieczenie NNW i OC na rok 2022!

Ubezpieczenie NNW i OC na rok 2022!

Podobnie jak w roku ubiegłym ubezpieczycielem w zakresie NNW jest PZU, natomiast OC – Interrisk.Okres ubezpieczenia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Prosimy o informację mailową, dot. ilości osób mających zostać objętych ubezpieczeniem oraz kiedy mamy wystawić rachunek (możemy wystawić dopiero po otrzymaniu przez klub dotacji).- Suma ubezpieczenia NNW – 10 000 zł

Dodatkowe świadczenia:- zwrot kosztów leczenia limit świadczenia: 1 000 zł- zwrot kosztów naprawy uszkodzonych lub zakupu zniszczonych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych limit świadczenia: 1 000 zł- dieta szpitalna wysokość świadczenia za 1 dzień: 50 zł

W ramach klubów uprawiane są sporty drużynowe oraz indywidualne z wyjątkiem K1 i MMA.

Zakres OC:- Działalność w zakresie upowszechniania sportu, rekreacji i turystyki – Organizacja imprez nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC (w szczególności imprez sportowych) – Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży- Działalność klubów sportowych, Organizacja zgrupowań sportowych.- Odpowiedzialność pracownika (z tytułu wykonywania pracy trenera, instruktora, sędziego sportowego z zastrzeżeniem, że w przypadku szkody Zrzeszenie / Klub zobowiązany jest do udokumentowania, ze sprawca w dniu szkody należał do klubu.