Stypendia sportowe Marszałka Województwa Pomorskiego na rok 2024

Stypendia sportowe Marszałka Województwa Pomorskiego na rok 2024

Referat Sportu w Departamencie Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego informuje, że 15 września 2023 roku rozpoczyna się nabór wniosków na stypendia sportowe.

.

Wnioski należy składać do 16 października 2023 r. (termin ten zgodnie z Uchwałą nr 311/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego to 15 październik, ale w związku z tym, że w bieżącym roku dzień ten przypada na niedzielę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą). Wnioski będą rozpatrzone w ciągu 3 miesięcy od końcowej daty terminu składania.

Pod uwagę brane są wyniki sportowe osiągnięte w okresie od 15 października 2022 r. do 14 października 2023 r.

.

Stypendia sportowe Marszałka Województwa Pomorskiego przeznaczone są dla sportowców wybitnie uzdolnionych w kategoriach (na dzień składania wniosku):

 • młodzieżowca,
 • juniora,
 • juniora młodszego,
 • sportowców niepełnosprawnych w wieku do 25 lat.

Przyznaje się nie więcej niż 50 stypendiów, w tym 20 stypendiów w kategorii młodzieżowca, 15 w kategorii juniora oraz 15 w kategorii juniora młodszego.

.

Wnioskodawca:
Wnioski o przyznanie stypendium może złożyć klub sportowy, związek sportowy, zawodnik, rodzic zawodnika, opiekun prawny zawodnika lub Pomorska Federacja Sportu

Stypendium może otrzymać zawodnik, który spełnia łącznie następujące kryteria:

 1. jest mieszkańcem województwa pomorskiego albo mieszkańcem województwa pomorskiego i członkiem klubu sportowego mającego siedzibę na terenie województwa;
 2. uprawia dyscyplinę olimpijską, paraolimpijską lub dyscyplinę objętą systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo;
 3. jest uczniem, słuchaczem szkoły policealnej lub studentem uczelni wyższej;
 4. uczestniczył przynajmniej w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy lub zajął miejsce  od I-III w Mistrzostwach Polski;
 5. zobowiązał się do realizacji programu szkolenia określonego przez klub sportowy, którego jest członkiem;
 6. cechuje się nienaganną postawą etyczną i moralną;
 7. reprezentuje województwo pomorskie na zawodach i promuje Samorząd Województwa Pomorskiego.

.

Wnioski należy składać za pomocą generatora wniosków dostępnego na stronie internetowej: https://stypendiasportowe.pomorskie.eu/