Sposoby finansowania organizacji

Sposoby finansowania organizacji

Początek roku to dobry czas, żeby zastanowić się nad tym, w jaki sposób zapewnić płynność finansową organizacji sportowej :)
Skąd pozyskać środki na działalność?

Składki członków

Możliwość pobierania składek od członków zarezerwowana jest dla stowarzyszeń. Składki mogą być wydawane na dowolną działalność statutową.

Zbiórki publiczne

Określenie „zbiórka publiczna” odnosi się jedynie do publicznego zbierania gotówki. W takich okolicznościach organizacja ma obowiązek zarejestrowania zbiórki na zbiorki.gov.pl.
Nie jest zbiórką publiczną akcja internetowa lub SMS-owa.

„Małe granty”

„Małe granty” to niewielkie dotacje (do 10 000 zł) przyznawane bez konkursu i w uproszczony sposób. Projekty finansowane w ten sposób nie mogą trwać dłużej niż 90 dni. Mały grant można pozyskać np. z Urzędu Marszałkowskiego.

Darowizny

Darowizny to bezinteresownie przekazane środki (pieniężne lub materialne) przez osoby prywatne i firmy. Darowizna nie przynosi darczyńcy niczego w zamian – może on jednak na jej podstawie skorzystać z odliczenia podatkowego.

Dotacje

Dotacje, czyli przekazanie organizacji środków na specyficzne działania. Zazwyczaj przyznawane są w drodze konkursu i pochodzą ze środków publicznych, choć zdarzają się również prywatne – wypłacane ze środków organizacji grantodawczych.
Kluby sportowe mogą ubiegać się o dotacje np. z programu KLUB, czy konkursów organizowanych przez Samorządy.
Inne przykłady – np. Fundacja PGNiG:
https://fundacja.pgnig.pl/wniosek-o-dofinansowanie/?fbclid=IwAR0Eh8Mn88fgpKYOtXvf4h2ETe_zH0O4j9gMkY3xWlxpVJox3VcHcgws9xs

Dary rzeczowe

Dary rzeczowe to otrzymane przez organizacje ubrania, jedzenie, sprzęt komputerowy itp. Organizacje zazwyczaj przekazują z kolei zebrane przedmioty swoim podopiecznym.
Np. z organizowanych akcji, jak te ze „Sportowego Przeglądu Szafy”, w którym braliśmy udział. Kluby zainteresowane używaną odzieżą sportową w dobrym stanie prosimy o zgłaszanie się do biura – jeśli będą chętni możemy spróbować powtórzyć akcję.

Odpłatna działalność pożytku publicznego

Jest to możliwość sprzedaży usług lub towarów. Tego typu działalność mogą prowadzić wszystkie organizacje pozarządowe i nie wymaga to rejestracji działalności gospodarczej. Działalność odpłatna nie może jednak przynosić żadnego zysku, tj. przychody muszą zostać zrównoważone kosztami.

Działalność gospodarcza

Jest to możliwość sprzedaży usług lub towarów z zyskiem – jednak zyski muszą zostać wykorzystane na działalność statutową. Tego rodzaju aktywność musi zostać zarejestrowana w KRS. Działalność gospodarcza nie może przy tym być dominującą działalnością organizacji.P

Loteria fantowa

Dochód pochodzący ze sprzedaży losów może zasilić konto organizacji. Przeprowadzenie loterii wymaga jednak niekiedy uzyskania zgody. Organizacją loterii powinna ponadto być zgodna z przepisami ustawy o praniu pieniędzy.

1% od PIT 

Od tego roku każdy z klubów należących do Pomorskiego Zrzeszenia LZS może pozyskać za sprawą naszego stowarzyszenia 1% podatku.
Szczegóły: https://lzs-pomorski.pl/przekaz-swoj-1/

Źródło informacji: https://www.iwop.pl/sposoby-finansowania-organizacji