Program Rodzinnej Promocji Aktywności Fizycznej Dla Zdrowia, Sportu i LZS

Program Rodzinnej Promocji Aktywności Fizycznej Dla Zdrowia, Sportu i LZS

 Serdecznie zapraszamy do udziału w programie:

Rodziny za swoje uczestnictwo w obu częściach programu: sportowym i zdrowego odżywiania otrzymują punkty, które gromadzą w książeczce zdobywania odznaki Aktywnej Rodziny LZS (wpisy poświadcza organizator zawodów i zajęć z prawidłowego żywienia oraz koordynator). Książeczki zbierania punktów uczestnicy otrzymają w marcu 2017 r. a odznaki w maju 2017 r.

Zbieranie punktów w książeczkach zdobywania odznaki Aktywnej Rodziny LZS:

– udział w zawodach (1 zawody, 1 osoba) – 10 pkt

– udział w zawodach – wolontariat (1 zawody, 1 osoba) – 10 pkt

– udział w programie zdrowego żywienia oba rodzaje zajęć ( rodzina) – 20 pkt

I ETAP

Promocja Programu w województwach.

II ETAP

Nabór kandydatów na koordynatorów przez Wojewódzkie Zrzeszenia LZS. Wybrani koordynatorzy rekrutują i zgłaszają chętne rodziny do Programu.

III ETAP

  1. Program sportowy

Rodziny wybierają według własnych upodobań i możliwości z kalendarza sportowego gminy, (klubu), województwa od 3 do 5 imprez, w których deklarują uczestnictwo. Udział rodziny może być czynny poprzez start w zawodach i wolontariat (rodzina wnosi swoją pomoc w organizację zawodówjako wolontariusze rodzina może uczestniczyć tylko w 2 imprezach). Udział w zawodach i w wolontariacie jest odpowiednio punktowany.

  1. Program zdrowe odżywianie

Rodziny uczestniczą w zajęciach teoretycznych i praktycznych (łącznie od 3 do 5 zajęć) z zakresu prawidłowego żywienia organizowanych przez różne instytucje i organizacje na terenie gminy/województwa: np. przedszkole, szkołę, bibliotekę, klub, GOK/OSiR. Udział w zajęciach jest odpowiednio punktowany.

IV ETAP

Udział najlepszych, najaktywniejszych rodzin w Ogólnopolskim Finale Centralnym jako nagrody głównej w Programie.

Najlepsze, najaktywniejsze rodziny, które uzyskały w punktacji odznakę Aktywnej Rodziny LZS (jedna rodzina z województwa), awansują do ogólnopolskiego finału centralnego jako nagrody głównej w Programie. Finał odbędzie w dniach 5-8.07.2017r. w Mielnie woj. zachodniopomorskie z programem współzawodnictwa sportowego, zdrowego odżywiania, turystycznym.

Koordynatorzy i WZ LZS otrzymają komunikat organizacyjny na miesiąc przed finałem.

V ETAP

Podsumowanie projektu.

Najaktywniejsze, najlepsze rodziny wyłonione w finale centralnym za zajęcie miejsc I-III otrzymają specjalne wyróżnienia na uroczystym podsumowaniu roku przez KZ LZS w grudniu 2017r.

Zgłoszenia do 10 marca 2017 r.
Prosimy o przesyłanie wypełnionych deklaracji na adres e-mail: pomorskielzs@wp.pl