REGULAMIN Mityng Kwalifikacyjny U-18, U-20 Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Zrzeszenia LZS Regionalna Runda Eliminacyjna Drużynowych Mistrzostw Polski U-20

REGULAMIN Mityng Kwalifikacyjny U-18, U-20 Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Zrzeszenia LZS Regionalna Runda Eliminacyjna Drużynowych Mistrzostw Polski U-20

1. Organizatorem zawodów jest Pomorski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki w Gdańsku.       

2. Zawody odbędą się w dniu 09.05.2021 r. /niedziela/  na stadionie: SŁUPSK

    Początek zawodów o godzinie 11ºº /tyczka M, młot K i chód 3 km K i M

                                        godzina 12,30 – dysk M

                                       godzina  14,00 – dysk K  i pozostałe konkurencje

3.Program zawodów:
Kobiety:  100m, 200m, 400m, 800m, 1500m,100mppł., 400m ppł.  chód 3 km, wzwyż, tyczka, w dal, 3-skok,  kula, dysk, oszczep, młot.

Mężczyźni:      100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 110mppł.400m ppł., chód 3 km, wzwyż, tyczka,  w dal, kula, dysk, oszczep, młot.
4. Prawo startu mają zawodnicy/czki urodzeni w latach 2005-2002 oraz seniorzy.

    Dopuszcza się również start P.K w konkurencjach biegowych, skoku w dal, skoku wzwyż, skoku o tyczce, rzutach  ( z zachowaniem podanych wysokości początkowych) w innych kategoriach wiekowych (oprócz dzieci starszych i młodszych).

W konkurencjach rzutowych starty P.K. młodzików :rzucie oszczepie K i M, pchnięciu kulą Ki M, dysk K i M, młot K i M (sprzęt młodzikowski) .

5. Biegi odbędą się w seriach na czas. W finałach konkurencji technicznych prawo startu przysługuje wyłącznie juniorom , juniorom młodszym i młodzieżowcom.

6. Konkurencje indywidualne zostaną przeprowadzone w przypadku zgłoszenia się na starcie co najmniej 2 zawodników/czek.

7. Zgłoszenia  elektroniczny  system zgłoszeń   http://www.domtel-sport.pl/zgloszenia/

   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06. 05. 2021 r. /czwartek/ do godziny 15.00.

Za zgłoszenie zawodnika w dwóch konkurencjach biegowych  od 800m wzwyż opłata  za pierwszą konkurencję  ( 18zł lub 25 zł spoza woj. pomorskiego )  za następne 25zł i 30 zł

8. Koszty organizacyjne zawodów pokrywa  Urząd Marszałkowski w Gdańsku i Pomorskie Zrzeszenie LZS,  koszty osobowe  zgłaszające kluby.

    Opłata startowa wynosi 18,00 zł. od konkurencji dla zawodników zrzeszonych w klubach województwa pomorskiego, natomiast dla zawodników spoza województwa, opłata za osobo-start wynosi 25,00 zł.

Za nieterminowe, niepełne lub nieprawidłowe zgłoszenia będzie stosowana kara regulaminowa w postaci dwukrotnej opłaty startowej od osobo-startu.

Zawodnikowi, który spóźni się na weryfikację 15′ przed startem w konkurencjach biegowych i 20′ w technicznych grozi niedopuszczenie do startu w konkurencji.

9. Każdy zawodnik startujący w zawodach musi być ubezpieczony oraz posiadać aktualne    badania lekarskie jak również podwójny numer startowy (zgodny ze zgłoszeniem.

    Za powyższe odpowiedzialność ponoszą zgłaszające  klub.

10. Pełnomocnikiem  Zarządu P O Z  L A na zawodach będzie Pan Jarosław Ścigała

11. Funkcję Sędziego Głównego Zawodów pełnić będzie Pan Mirosław Gintrowicz

W uzasadnionych przypadkach czas rozpoczęcia, kolejność rozgrywania konkurencji oraz program zawodów może ulec zmianie, o czym decydują wspólnie: sędzia główny zawodów  pełnomocnik Zarządu P O Z L A. Program minutowy zawodów zostanie podany na stronie internetowej POZLA najpóźniej 07.05.2021r.
                                                                                                               ORGANIZATOR