Regionalny Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse”

Regionalny Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse”

O granty mogą ubiegać się organizacje ze wsi i miast do 20 tys. mieszkańców:

  • powiatowe, gminne i miejskie biblioteki,
  • miejskie i gminne domy kultury,
  • organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji w KRS lub ewidencji prowadzonej przez Starostów),
  • Ochotnicze Straże Pożarne,
  • nieformalne grupy dorosłych.

Wnioski można składać do 25 października 2018, do godz. 12:00.
Organizacje mogą ubiegać się o dofinansowanie do 8500 zł na projekty trwające minimum 6 miesięcy (między 1 lutego a 31 sierpnia 2019). Działania realizowane w ramach projektu powinny wspierać rozwój młodych ludzi (13-19 lat) a małych miejscowości, rozwijać ich umiejętności społeczne przydatne zarówno w obecnym jak i ich dorosłym życiu. Na stronie www.rownacszanse.pl znajdują się szczegółowe informacje i dokumenty konkursowe.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: (022) 826 10 16 lub mailowy: rownacszanse@pcyf.org.pl