Radio Kaszebe zaprasza Spartakiadę KGW w Chmielnie