Pytania i odpowiedzi dotyczące aktualnego etapu „odmrażania” sportu

Pytania i odpowiedzi dotyczące aktualnego etapu „odmrażania” sportu

  1. Czy będzie już można korzystać z dowolnych obiektów sportowych?

Tak, w IV etapie„odmrażania” sportu zniesiono ograniczenia dotyczące możliwości korzystania z obiektów sportowych. W dalszym ciągu niezbędne jest jednak spełnienie wymagań sanitarnych i określonych w rozporządzeniu limitów.

  1. Czy można prowadzić zajęcia sportowe w terenie otwartym?

Tak, można prowadzić zajęcia w terenie otwartym, tj. parkach, lasach, łąkach, drogach publicznych, itp.

  1. Ile osób może liczyć grupa na zajęciach prowadzonych w terenie otwartym?

W przypadku zajęć prowadzonych w terenie otwartym uczestniczyć może nie więcej niż 150 uczestników. Limit ten określa maksymalną liczbę uczestników zajęć i nie odnosi się do osób obsługujących zajęcia.

  1. Czy można zorganizować i przeprowadzić wydarzenia sportowe i zawody sportowe w terenie otwartym?

Tak, można organizować takie aktywności zarówno w terenie otwartym jak i na obiektach sportowych.

  1. Kiedy możliwe będzie przeprowadzenie imprez biegowych lub kolarskich w terenie otwartym?

Przeprowadzenie imprez biegowych lub kolarskich w terenie otwartym możliwe jest od 30 maja br.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/sport/iv-etap—pytania-i-odpowiedzi